Skip to main content
فهرست مقالات

تجارت درون صنعت ایران با چین؛ نگاهی نو

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 81 تا 100)

کلیدواژه ها :

تجارت درون صنعت ،روش نوع تجارت ،تجارت درون صنعت عمودی ،تجارت درون صنعت افقی ،تجارت دو طرفه

کلید واژه های ماشینی : تجارت درون صنعت ، تجارت درون صنعت ایران ، شاخص تجارت درون صنعت ، درون صنعت ایران با چین ، صادرات ، تجارت درون صنعت عمودی ، چین ، واردات ، ایران ، شاخص تجارت درون صنعت عمودی

در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش نوع تجارت، تجارت درون صنعت ایران با چین بررسی شود. در این روش، کیفیت و تمایز کالاها بررسی می شوند و از سوی دیگر، این رابطه صرفا در مورد روابط تجاری دو طرفه مد نظر قرار می گیرد. این امر باعث می شود تا نتایج به دست آمده از این طریق دیگر دارای تورشهایی مانند تورش جغرافیایی یا بخشی، نباشند. در این باره از داده های تجارت در سطح چهار رقمی SITC در سالهای 1997 تا 2000، استفاده شده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می دهد که تجارت درون صنعت سهم بسیار اندکی از تجارت ایران با چین را تشکیل می دهد. از سوی دیگر، سهم عمده به تجارت درون صنعت عمودی ـ و نه افقی ـ تعلق داشته است. این امر از یک سو نشان می دهد که فشار رقابتی بر کالاهای ایرانی اندک بوده است، و از سوی دیگر، این شاخص نشان می دهد که سهم عمده تجارت درون صنعت، در زمینه مواد اولیه تولید و از کالاهای با کیفیت پایین تشکیل شده است که می توان با اندکی بالا بردن کیفیت کالاهای صادراتی ایران، قدرت رقابتی کالاهای ایرانی را افزایش داد. همچنین، اندک بودن شاخص تجارت درون صنعت در گروه کالاهای به دست آمده حاکی از بالا بودن امکان بروز بیکاری در این صنایع ـ در صورت آزاد سازی تجاری میان ایران و چین - در آینده است.

خلاصه ماشینی:

"هرچه z به 0/5 نزدیک‌تر باشد،تجارت درون صنعت بیشتر خواهد بود؛هرچه&%02616AEPG026G% از معادلات(2)و(3)می‌توان چنین نتیجه گرفت که مقدار محصول یک بنگاه برابر است با: (4) x F/[c(k-1)] چنانچه عبارت(4)را در(1)قرار دهید،تعداد انواع کالا را-دوباره-به صورت زیر،می‌توان به دستآورد: (5) n-[R(k-1)]/Fk همچنین،با فرض اینکه قیمت در صنعت برای انواع کالا یکسان باشد،مقدار تولید صنعت برابر خواهدبود با: (6) Q-nx-R/ck بدین ترتیب،هزینۀ ثابت بر روی کل تولید صنعت تأثیری ندارد؛بلکه فقط باعث بالا رفتن تعداد انواعکالا می‌شود. درجۀ همپوشانی سالیانه برای تجارت درون صنعت میان ایران و چین (به تصویر صفحه مراجعه شود)مأخذ:محاسبات محقق * OI ،شاخص همپوشانی و GL ،شاخص گروبل-لوید نتایج بررسی همپوشانی تجاری در میان گروه کالاها طی سالهای مذکور در جدول(3)آمده است. درجۀ همپوشانی سالیانه برای تجارت درون صنعت میان ایران و چین (به تصویر صفحه مراجعه شود)مأخذ:محاسبات محقق * OI ،شاخص همپوشانی و GL ،شاخص گروبل-لوید نتایج بررسی همپوشانی تجاری در میان گروه کالاها طی سالهای مذکور در جدول(3)آمده است. درجۀ همپوشانی گروه کالاها در جریان تجارت درون صنعت میان ایران و چین(0- y ) (به تصویر صفحه مراجعه شود)مأخذ:محاسبات پژوهشگر مقادیر محاسبه شده برای شاخص گروبل-لوید در جدول(4)آمده است. درجۀ همپوشانی گروه کالاها در جریان تجارت درون صنعت میان ایران و چین(0- y ) (به تصویر صفحه مراجعه شود)مأخذ:محاسبات پژوهشگر مقادیر محاسبه شده برای شاخص گروبل-لوید در جدول(4)آمده است. مقادیر شاخص گروبل-لوید برای تجارت دو جانبه میان ایران و چین (به تصویر صفحه مراجعه شود)مأخذ:محاسبات پژوهشگر بیشترین میزان تجارت درون صنعت مربوط به گروه(5162)آلدهیدها و ترکیبات آنها است(هر چندکه تنها در یک سال این ارتباط وجود داشته باشد)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.