Skip to main content
فهرست مقالات

عبور نرخ ارز و رابطه آن با سیاستهای پولی و درجه بازبودن اقتصاد در ایران به روش سیستمهای فازی عصبی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 153 تا 180)

کلیدواژه ها :

نرخ ارز واقعی ،سیاست پولی ،عبور نرخ ارز ،سیستمهای فازی عصبی ،درجه باز بودن اقتصاد

کلید واژه های ماشینی : عبور نرخ ارز، درجۀ باز بودن اقتصاد، واردات، سیستمهای فازی عصبی، عبور نرخ ارز در ایران، اقتصاد، پول، نرخ ارز واقعی، درجۀ عبور نرخ ارز، سیستم

در این مقاله که مبتنی بر روش تحقیق توصیفی و علی و معلولی است، پس از تحلیل مبانی نظری به کمک سیستمهای فازی عصبی، به دو پرسش پاسخ داده می شود؛ اول اینکه، آیا عبور نرخ ارز در ایران صورت می گیرد؟ و دوم اینکه، سیاستهای پولی، ارزی و درجه باز بودن اقتصاد چه تاثیری بر عبور نرخ ارز در ایران خواهد داشت؟ برای پاسخ به این دو پرسش مدلی برای اقتصاد ایران طراحی و یک سیستم معادلات به کمک روش قدرتمند فازی عصبی برآورد شده است. با برآورد این مدل مشخص شد که عبور نرخ ارز در ایران وجود دارد و با توجه به مدلی که برای نرخ ارز واقعی در ایران تعیین شده است متغیرهایی چون سیاست پولی، سیاست ارزی و درجه باز بودن اقتصاد بر وضعیت عبور نرخ ارز در ایران تاثیر مثبت داشته است. این مقاله همچنین، نشان می دهد که سیستمهای فازی عصبی ابزاری کارآمد و دقیق نسبت به سایر ابزارهای موجود برای پیش بینیهای اقتصادی است و می تواند تحولات شگرفی در عرضه آینده نگری های اقتصادی ایجاد کند.

خلاصه ماشینی:

"در این مقاله به دلیل عدم وجود حساسیت نرخ بهرۀ اسمی کوتاه‌مدت در ایران،این متغیر حذف ومدل عبور نرخ ارز در قالب یک چارچوب تجربی برای اقتصاد ایران به صورت زیر تصریح می‌شود: (7)(به تصویر صفحه مراجعه شود)&%02627AEPG026G% که در آن PIMP شاخص قیمت واردات، REXRM نرخ ارز واقعی، PRPI شاخص خرده فروشی، GDPR تولید ناخالص داخلی واقعی و PWOR شاخص قیمت جهانی است. اثر تغییرات متغیرهای ورودی بر خروجی برآوردی سیستم LPIMP (به تصویر صفحه مراجعه شود)منبع:محاسبات تحقیق نتایج این جدولها نشان می‌دهد که درجۀ باز بودن اقتصاد تأثیر مستقیمی بر سیستم دوم( LREXRM )دارد و به واسطۀ رابطۀ سیستمها این تأثیر بر عبور نرخ ارز نیز نمایان شده است،بهطوری که درجۀ باز بودن اقتصاد بر مسیر عبور نرخ ارز در ایران تأثیر مثبت داشته است و در عمل،می‌توان گفت باز شدن درهای اقتصاد و حرکت آن به سمت مسیر جهانی شدن می‌تواند عبور نرخ ارز راتشدید کند. اثر تغییرات متغیرهای ورودی بر خروجی برآوردی سیستم LPIMP (به تصویر صفحه مراجعه شود)منبع:محاسبات تحقیق نتایج این جدولها نشان می‌دهد که درجۀ باز بودن اقتصاد تأثیر مستقیمی بر سیستم دوم( LREXRM )دارد و به واسطۀ رابطۀ سیستمها این تأثیر بر عبور نرخ ارز نیز نمایان شده است،بهطوری که درجۀ باز بودن اقتصاد بر مسیر عبور نرخ ارز در ایران تأثیر مثبت داشته است و در عمل،می‌توان گفت باز شدن درهای اقتصاد و حرکت آن به سمت مسیر جهانی شدن می‌تواند عبور نرخ ارز راتشدید کند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.