Skip to main content
فهرست مقالات

موضوع حفر قنات در کتاب فروغستان

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : آب ، حفر قنات در کتاب فروغستان ، چوب ، کتاب ، کتابخانه ملی‌فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه ، شاقول ، شاقول صفحه با زاویه منطبق ، وضع جاری شدن آب چاه ، نزول ، زمین

خلاصه ماشینی:

"دفعه پنجم:در بیان وزن ارض برای اجرای قنوات چون در مکانی چاهی کنده باشند و خواسته باشند که بدانند که آب آن چاه کجا به روی زمین می‌نشیند یا سمتی مقصود باشد و بخواهند بدانند که در آن زمین مقصود، آب بیرون می‌آیدیا نه؟ طریقی آن است که صفحه‌[ای‌]سازند از مس؛[به شکل‌]مثلث متساوی الساقین و دو طرف قاعده آن صفحه، دو حلقه گذارند و در موقع عمود آن که وسط خط قاعده باشد، ریسمانی منقل که به سر آن سنگی یا آهنی بسته باشند ترتیب دهند و دو چوب که هر کدام به قدر پنج وجب باشد به دست دو نفر بدهند و آن چوبها را مساوی هم، رو به سمتی که مقصود است قایم سازند و با شاقول و ثقالتین راست دارند و ریسمانی که به قدر پانزده ذرع باشد، یک سر آن به سر یکی از آن دو چوب و سر دیگرش را به سر چوب دیگر ببندند و حلقه آن صفحه را از آن ریسمان گذرانیده، در وسط ریسمان نگاه دارند و ملاحظه نمایند[که‌]اگر شاقول آن صفحه با زاویه آن منطبق است، پس موضع آن دو چوب و دو شخص که چوب را نگاه داشته‌اند مساوی است و اگر شاقول صفحه با زاویه آن منطبق نیست، به هر طرف که مایل است‌[]ریسمان خشبه را از طرف دیگر پایین بیاورند تا آنکه شاقول صفحه با زاویه منطبق شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.