Skip to main content
فهرست مقالات

نظریه یی ترکیبی در مورد جنبش های اجتماعی

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"گیدنز نقشی را که فاعل و شرایط اجتماعی در ارتباط با یکدیگر ایفا می‌کند، به شرح زیر توضیح می‌دهد: فاعلین در فعالیت‌شان و از طریق آن، شرایطی را مجددا تولید می‌کنند که فعالیت آنان را ممکن می‌سازد(گیدنز 1984:ص 2) او در توضیح بیش‌تر مطلب چنین می‌گوید: جوامع بشری یا نظام‌های اجتماعی، به خودی خود بدون انسان‌های فاعل نمی‌توانند وجود داشته باشند. اما به هر حال آرچر ادعا می‌کند که تأکید گیدنز بر فرد، بیش‌تر از عوامل دیگر است(آرچر 1995:ص 98)؛چرا که بر اساس مباحث آرچر، وجود فرد و جامعه موضوعیت دارد، نه روابط بین آنها. ) با تجزیه و تحلیل نظریات عمده‌ی موجود در زمینه‌ی جنبش‌های اجتماعی می‌توان گفت عوامل عمده‌یی که در جنبش‌های اجتماعی مداخله می‌کنند، به قرار زیرند: از دیدگاه فردگرایانه، علل عمده برای جنبش‌های اجتماعی ممکن است «انگیختگی»شرکت‌کنندگان(تاک)و یا«تحریک» 1 (بلومر)باشد؛از نظرگاه رابطه‌گرایی، «سرخوردگی نسبی»(دیویس)، «سازمان»(مک کارتی و زالد، تیلی)، «ایدئولوژی»(تاک، بلومر، ویلسن، تورن)، «اعتقاد جمعیت»(تیلی)، «هویت» «ملوچی»، و«بستگی اجتماعی و شکل‌بندی منافع» 2 (سکات)می‌توانند عوامل اصلی باشند؛و در نگاه جبرگرایان اجتماعی، «شرایط اجتماعی» 3 (ویلسن)، «بازنگری در تعریف ارزش‌ها و هنجارها» 4 (سملسر)، «فاصله در توسعه»(دیویس)، «تخاصم طبقاتی (1)agitation (2)social clousure, and interest articulation (3)social conditions (4)redefinition of norms or values فرهنگی» 1 (تورن)، و«تخاصم سیاسی یا اجتماعی» 2 (سکات)مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده جنبش‌های اجتماعی هستند. با توجه به عوامل ذکر شده در نظریات فوق، می‌توان نتیجه گرفت که در تشکیل (1)cultural class struggles (2)social political struggles جنبش‌های اجتماعی، سه عامل اساسی دخالت می‌کنند:کنشگران با رفتار خود(افراد)، ایدئولوژی(روابط)، و زمینه‌ی اجتماعی(جامعه)ترکیب این سه جزء، ما را به دیدگاه کامل‌تری در توصیف و تحلیل این پدیده رهنمون می‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.