Skip to main content
فهرست مقالات

تأملی در مورد رابطه بین ساختار خانواده و مشارکت اجتماعی در شهر کاشان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 117 تا 146)

کلیدواژه ها :

توسعه اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،ساختار خانواده ،اقناع گرایی ،استبداد گرایی

کلید واژه های ماشینی : مشارکت، ساختار خانواده و مشارکت اجتماعی، خانواده، اقناع گرایی، مشارکت اجتماعی، گویه‌های طیف میزان اقناع گرایی، طیف میزان اقناع گرایی خانواده، استبداد، اقناع گرایی خانواده مشارکت اجتماعی، استبداد گرایی خانواده میزان مشارکت

در این مقاله چگونگی پیوند بین ساختار خانواده و مشارکت اجتماعی بررسی و تحلیل شده است.هدف این بررسی بیان خاستگاه نظری این دو مفهوم به منزله مفاهیم کلیدی در ادبیات علوم اجتماعی از حیث نظری و تیز چگونگی سنجش علمی آنها و در نهایت آزمون تجربی ارتباط بین آن دو حوزه مورد مطالعه است.در آغاز خاستگاههای نظری و جایگاه این دو مفهوم در اندیشه برخی از نظریه پردازان علوم اجتماعی ارائه گردیده است.سپس ابعاد نظری ساختار خانواده و مشارکت اجتماعی در ادبیات جامعه شناسی کاوش شده است.این ابعاد به وجود نوعی رابطه بین دو مفهوم دلالت دارند.با بیان مؤلفه‌های مربوط به ساختار خانواده در دو نوع شیوه تربیتی مبتنی بر اقناع گرایی و استبداد گرایی و نیز تعیین سطوح و اجزای مربوط به مشارکت اجتماعی تعریف عملی و آزمون تجربی آنها امکان پذیر و با جمع آوری داده‌های لازم از حوزه مورد مطالعه ارتباط بین آن دو اندازه گیری شده است.استنباط آماری از داده‌ها وجود نوعی همبستگی معنادار در سطح اطمینان 99 درصد بین دو متغیر ساختار خانواده و مشارکت اجتماعی را نشان می‌دهد.

خلاصه ماشینی:

"با بیان مؤلفه‌های مربوط به ساختار خانواده در دو نوع شیوه تربیتی مبتنی بر اقناع گرایی و استبداد گرایی و نیز تعیین سطوح و اجزای مربوط به مشارکت اجتماعی تعریف عملی و آزمون تجربی آنها امکان پذیر و با جمع آوری داده‌های لازم از حوزه مورد مطالعه ارتباط بین آن دو اندازه گیری شده است. مطالعه چگونگی رابطه نهاد خانواده به عنوان نخستین عامل جامعه پذیری افراد با پدیده مشارکت اجتماعی از دیرباز مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفته است. بومریند 1 (1975)در مطالعه نقش شیوه‌های تربیتی والدین در شخصیت و کنشهای فرزندان، معتقد است در خانواده‌ها اقناع گرا، همه افراد به تناسب موقعیت و امکانات خود حق دخالت در امور خانه و اظهار نظر درباره مسائل مختلف را دارند، والدین این نوع خانواده به استدلال و تصمیمات فرزندان خود احترام می‌گذارند و در ضمن کنترل فرزندان، از آنان انتظار رفتار عاقلانه دارند. (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول توزیع فراوانی و درصدی میزان استبداد گرایی خانواده‌داده‌های جدول بالا حاکی است که 6/42 درصد افراد مورد مطالعه میزان استبداد گرایی خانواده خود را کم، 6/29 درصد متوسط و 8/28 درصد این میزان را زیاد ارزیابی نموده‌اند. مشارکت اجتماعی1-عضویت مشارکتی میزان و چگونگی توزیع افراد مورد مطالعه بر اساس تعداد عضویت آنها در مجامع مشارکتی به عنوان مؤلفه عضویت مشارکتی در نظر گرفته شده است. داده‌های جمع آوری شده از جامعه مورد مطالعه(شهر کاشان)دلالت بر وجود رابطه معنادار، در سطح اطمینان 99 درصد بین متغیرهای میزان اقناع گرایی و میزان استبداد گرایی خانواده با میزان مشارکت اجتماعی دارند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.