عوامل مؤثر بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران - پایگاه مجلات تخصصی نورSkip to main content
فهرست مقالات

عوامل مؤثر بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 31 تا 54)

هدف این مقاله،بررسی اثر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران است. در این راستا،از مدل اقتصاد کلانی استفاده شد که دارای پایه‌های اقتصاد خردی است و در آن از متغیرهای درآمد سرانه خانوار،شاخص قیمت سهام،شاخص قیمت خدمات ساختمانی،تعداد ساختمان‌های تکمیل شده،حجم پول‌ و نرخ تورم،به‌عنوان متغیرهای توضیحی برای متغیر وابسته شاخص قیمت مسکن استفاده گردید.برآورد مدل با استفاده از داده‌های فصلی سال‌های 1384-1373 اقتصاد ایران و با به کارگیری مدل خود توضیح با وقفه‌های‌ گسترده انجام شد.همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل پویا به مدل بلندمدت،الگوی تصحیح خطا نیز برآورد گردید.نتایج حاصل از تخمین بیانگر این واقعیت است که متغیرهای کلان اقتصادی از قدرت توضیح‌ دهندگی خوبی برای تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران برخوردارند.علاوه بر این،علامت ضرایب برآورد شده مطابق انتظار تئوری است.

خلاصه ماشینی:

"هدف این مقاله،بررسی اثر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران است. و نرخ تورم،به‌عنوان متغیرهای توضیحی برای متغیر وابسته شاخص قیمت مسکن استفاده گردید. خدمات ساختمانی نیز افزایش یافته است و این منجر به افزایش هزینه تمام‌شده بنا و قیمت نهایی‌ سرانه منتهی به افزایش تقاضا برای مسکن و به تبع آن،افزایش قیمت این کالا خواهد شد. مسکن دخیل است و هرگونه افزایشی در قیمت این خدمات منجر به افزایش هزینه تمام‌شده ساخت‌ سنگابی‌فرد در مطالعه خود پنج مدل را برای تقاضای موجودی مسکن برآورد کرده است که شامل‌ از عمده نتایج این تحقیق آن است که کشش مخارج واقعی مسکن خانوار نسبت به قیمت مسکن حدود -برآورد شده است که این کشش قیمتی برای خانوارهای با درآمد پایین دارای قدر مطلقی بیش‌ این برآورد تقاضا برای مسکن نسبت به نرخ بهره بانکی حساس است. در این مطالعه برای تفکیک اثرات شوک‌های مثبت و منفی روی قیمت مسکن و به عبارت دیگر برای‌ سطح قیمت واقعی مسکن و هزینه فرصت سرمایه فرض شده است. با این فرض که بازار مسکن بازاری رقابتی است و قیمت کالای مصرفی مرکب برابر واحد است،شرایط حساسیت قیمت مسکن به یک درصد تغییر در درآمد سرانه خانوار 2% برآورد شده که مطابق‌ ضریب متغیر نرخ تورم 14% به دست آمده است که بیانگر اثرپذیری اندک شاخص قیمت مسکن از نرخ تورم‌ شاخص قیمت سهام و تعداد ساختمان‌های تکمیل شده،در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. این نشان‌دهنده تأثیر زیاد متغیرهای سمت عرضه بر قیمت مسکن در ایران است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.