Skip to main content
فهرست مقالات

چاقی دوران کودکی و عزت نفس

نویسنده:

ISC (6 صفحه - از 39 تا 44)

کلید واژه های ماشینی : کودکان ، چاقی ، چاقی ، عزت‌نفس ، وزن ، نمرات ، سن ، چاقی دوران کودکی ، کودکان چاق ، پیرز

برای کاوش درباره رابطه چاقی و عزت نفس، فهرست سؤالات عزت نفس پیرز-هاریس 1 در مورد کودکان سیاهپوست مرکز شهر(کلاس 4 الی 12)اجرا شد.کودکانی که دارای بیماری مزمن و یا تحت آموزش خارجی خاصی بودند جدا شدند.بدین ترتیب 851 نفر تحت بررسی قرار گرفتند.شاخص فربهی تن 2 (BNI)برای تخمین فربهی به کار رفت و داده‌های خدمات تغذیه‌ای ده ایالت 3 (TSNS)از جهت منحنیهای رشد مورد استفاده قرار گرفت.BMI و BMI در رابطه باTSNSهای مطلوب برای هر کودک محاسبه شدند.با به کار بردن تحلیل واریانس برای مقایسه گروههای مبتنی بر BMI نسبی، تفاوتهای کوچک در میانگین نمرات عزت نفس به دست آمد(3 تا 4 واحد یا یک سوم انحراف معیار).این تفاوتهای معنی‌دار آماری احتمالا از لحاظ کلنیکی معنی‌دار نبودند.همبستگی بین BMI و عزت نفس ضعیف بود:BMIتنها 1%واریانس نمرات عزت نفس را شامل بود.از این گذشته، تمام نمرات عزت نفس در دامنه طبیعی قرار داشتند.نه سن و نه جنسیت، هیچکدام در این رابطه مؤثر نبودند.نتایج چاقی در کودکان احتمالا کمتر از آنچه که قبلا تصور می‌شد، مضر است.یافته‌های ما احتمالا مشخص می‌کند که چرا وعده بالا بردن عزت نفس، انگیزه کم کردن وزن را در اغلب کودکان، رد می‌کند.

خلاصه ماشینی:

"کودکان سنگین وزن، هیچ یک از مشکلات طبی را که همراه با چاقی بزرگسالان است، تجربه نمی‌کنند، اما گزارش شده است که آنها از نظر روانی اجتماعی، پریشانی قابل توجهی دارند که شامل افسردگی و عزت نفس پائین است. وقتی مشخصات این آزمودنیها با 649 غیر شرکت کننده مقایسه شده هیچ تفاوت معنی داری بین دو گروه از لحاظ سن، کلاس، قد، وزن، یا درجه سنگینی وزن نبود. تحلیلهای بعدی، با به کار بردن آزمون Tukey نشان داد که نمرات عزت نفس کودکان لاغر(گروه 1)به طور معنی داری بیشتر از نمرات کودکان سنگین وزن(گروه 3)و کودکان فربه است (گروه 4)(جدول II). از این رو کودکان سنگین وزن و فربه از لحاظ عزت نفس تفاوت معنی‌داری از کودکان متوسط وزن(گروه 2)نداشتند و به همین نحو، بین آنها و کودکان لاغر نیز تفاوت معنی داری وجود نداشت. گسترده‌گی چاقی در جامعه مورد بررسی‌ [به تصویر صفحه مراجعه شود] با وجود یافتن اثر عمده وزن بر عزت نفس، همبستگی بین BMI نسبی و نمره پیرز-هاریس، بسیار ضعیف بود(002/0Pو 09/0- r). وادن 8 و دیگران نیز مقیاس پیرز-هاریس را به کار بردند، اما هیچ تفاوت معنی‌داری از لحاظ عزت نفس بین 105 کودک چاق مدرسه‌ای(کلاس 3 الی 8)و 105 کودک همتا با وزن طبیعی، پیدا نکردند. ابزارهای سنجش، مثل آزمون پیرز-هاریس ممکن است عزت نفس را به طور کامل بسنجد، بدون اینکه این سنجش توجه خاص به تصورات جسمانی و اعتماد به نفس افراد از خود داشته باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.