Skip to main content
فهرست مقالات

گزارشی از پژوهشی پیرامون بررسی پراکندگی افسردگی بین زنان ورزشکار و غیر ورزشکار

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 95 تا 106)

کلید واژه های ماشینی : ورزش، ورزشکاران، افسردگی، زنان ورزشکار و غیر ورزشکار، پراکندگی افسردگی میان زنان ورزشکار، غیر ورزشکار، زنان میزان افسردگی ورزشکاران مقایسه، میان زنان میزان افسردگی ورزشکاران، میزان پراکندگی افسردگی میان زنان، زنان ورزشکار

در این تحقیق میزان پراکندگی افسردگی میان زنان ورزشکار و غیر ورزشکار مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و در هفت رشته فعال ورزشی در میان زنان میزان افسردگی ورزشکاران مقایسه گردید.نمونه آماری این تحقیق 140 زن ورزشکار و 140 زن غیر ورزشکار بودند.در این بررسی از آزمون افسردگی بک(فرم بلند)برای تعیین میزان افسردگی و نیز پرسشنامه‌یی جهت گرد آوری اطلاعات شخصی استفاده شد و با استفاده از آزمون«t»این نتایج به دست آمد.1-میزان افسردگی در میان زنان غیر ورزشکار از نظر آماری به طرز معنی داری در سطح خطای یک درصد(01/0-a)بیشتر از میزان افسردگی در بین زنان ورزشکار بود(01/4-t)57/2-ب t<01/4-م t2-میزان افسردگی بین ورزشکاران رشته‌های گروهی و انفرادی، با وجود تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود.

خلاصه ماشینی:

"S. M III)و نیز با توجه به نقش ورزش در کاهش میزان افسردگی (سازمان ملی بهداشت روانی آمریکا 1984)و ماهیت ضد افسردگی آن، میزان پراکندگی افسردگی در میان زنان ورزشکار و غیر ورزشکار در این تحقیق مورد مقایسه قرار می‌گیرد تا زنان جامعه ما که به دلیل نقشهای چند بعدی خویش در خانواده و جامعه به جسم و روان سالم نیازمندند، بیش از پیش به اهمیت و ضرورت ورزش در زندگی روزانه‌ی خویش واقف گردند و مسوولین با برنامه ریزیهای جامع و گسترده‌یی در سطح کشور در جهت رشد و اعتدال ورزش زنان، به عنوان یک ضرورت، اقدام نمایند. بر روی اطلاعات بدست آمده از طریق پرسشنامه اطلاعات شخصی و«تست افسردگی بک» عملیات آماری چون فراوانی، درصد میانگین، انحراف استاندارد در دو گروه زنان ورزشکار و غیر ورزشکار انجام گرفت و یافته‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت علاوه بر این مقایسه میزان پراکندگی افسردگی در بین ورزشکاران هفت رشته‌ی فعال مورد مطالعه(بسکتبال، والیبال، هندبال، بدمینتون، تنیس روی میز، شنا و دو و میدانی)انجام گرفت و برای مقایسه دو گروه زنان ورزشکار و غیر ورزشکار و مقایسه ورزشکاران هفت رشته‌ی ورزشی فوق و نیز مقایسه ورزشکاران رشته‌های ورزشی انفرادی و گروهی از نقطه نظر معنی دار بودن میزان افسردگی، از آزمون«T»استفاده شد. نتیجه گیریهمان گونه که از یافته‌های تحقیق بر می‌آید میزان افسردگی زنان ورزشکار در مقایسه با غیر ورزشکار از نظر آماری به طور معنی داری کمتر می‌باشد بنابر این می‌توان نتیجه گرفت که ورزش به دلیل ماهیت ضد افسردگی آن در ایجاد روحیه‌ی شاداب در افراد بسیار موثر است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.