Skip to main content
فهرست مقالات

اثر خلق (عواطف) بر پردازش اطلاعات و یادگیری انگلیسی به عنوان زبان بیگانه (دوم)

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 57 تا 78)

کلید واژه های ماشینی : پردازش اطلاعات و یادگیری انگلیسی ، پردازش اطلاعات و یادگیری زبان ، اطلاعات و یادگیری زبان انگلیسی ، حیطه‌ی عاطفی در یادگیری انگلیسی ، خلق ، عواطف ، خلق و تداعی واژگانی ، تدریس ، زبان ، تئوری پردازش اطلاعات

به علت اهمیت نقش حیطه‌ی عاطفی در یادگیری انگلیسی، به عنوان زبان دوم یا زبان بیگانه و از آنجا که تا کنون پژوهش دیگری در این حیطه در ایران انجام نشده است، این پژوهش به بررسی ارتباط خلق(عواطف)با پردازش اطلاعات و یادگیری زبان انگلیسی می‌پردازد.در این تحقیق تعداد 30 نفر از دانشجویان یکی از دانشگاههای شهر تهران، بر اساس معیار انتخاب آزمودنیها، انتخاب شده و در چهار مرحله مورد آزمون قرار گرفتند.اطلاعات بدست آمده با استفاده از روشهای آماری آزمون t، ضریب همبستگی و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با 95 درصد اطمینان مشخص گردید که ارتباط بین خلق و تداعی واژگانی، وضعیت تاهل و شهرنشینی معنی‌دار و ارتباط بین خلق، سن و تغییرات انرژی گالوانیک پوست معنی‌دار نیست.در نهایت، پیشنهادهایی در مورد نحوه‌ی بهینه سازی روش تدریس با استفاده از تئوری پردازش اطلاعات و شیوه‌های تدریس مطرح گردید.

خلاصه ماشینی:

"اطلاعات بدست آمده با استفاده از روشهای آماری آزمون t، ضریب همبستگی و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با 95 درصد اطمینان مشخص گردید که ارتباط بین خلق و تداعی واژگانی، وضعیت تاهل و شهرنشینی معنی‌دار و ارتباط بین خلق، سن و تغییرات انرژی گالوانیک پوست معنی‌دار نیست. (بک، 1976)بدلی و همکاران(1984)نیز خاطر نشان ساخته‌اند که نقص توجه به شدت بر توان یادگیری تاثیر می‌گذارد و این امر ناشی از آن است که قدرت حافظه و توان یادآوری اطلاعات با میزان توجه ارتباط مستقیم دارد. مواد: پرسشنامه‌ی گردآوری اطلاعات عمومی در مورد آزمودنیها که معیار انتخاب را تحت پوشش قرار میداد:آزمون افسردگی بک(BDI)برای سنجش خلق آزمودنیها توسط پژوهشگر، کارتهای محرک نمایش بیست واژه(Complex Stimuli)با بار عاطفی مثبت و منفی که از فهرست واژگانی مندرج در انتهای کتابهای انگلیسی دوره دبیرستان استخراج شد، همه‌ی این واژه‌ها صفت و به طور تصادفی انتخاب و بر هر کارت محرک دو واژه(یکی با بار عاطفی مثبت و دیگری با بار عاطفی منفی)نمایش داده شد، کارتهای نمایش ده جمله(Hyper-Complex Stimuli)که هر یک دارای یک جای خالی بود و چهار صفت(دو صفت با بار عاطفی مثبت و دو صفت با بار عاطفی منفی)به دنبال آن ذکر شده بود و هیچ یک از این صفات بر دیگری برتری نداشته و قرارگیری هر یک در جمله از نظر دستوری تفاوتی با دیگر واژه‌ها نداشت. در نهایت، خاطر نشان می‌سازد که توجه معلمین به تفاوتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فراگیران نیز بسیار حائز اهمیت است و آنها باید تا حد امکان برای هر فراگیر از راهبردی ویژه(تدریس)استفاده نمایند و موارد فوق درباره بکارگیری نظریه پردازش اطلاعات در یادگیری را نادیده نیانگارند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.