Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر خصوصیات اقتصادی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه شیراز، بر نگرش آنها در باب نقش اجتماعی زن

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 159 تا 180)

کلید واژه های ماشینی : دانشجو ، نگرش ، اجتماعی ، زن ، نقش اجتماعی زن ، متغیر ، نگرش دانشجویان ، خصوصیات اقتصادی ، دختران ، مردان

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر خصوصیات اقتصادی و اجتماعی بر نگرش دانشجویان، در باب«نقش اجتماعی زن»در میان دانشجویان شیراز است.نگرش در مورد نقش اجتماعی زن به وسیله‌ی طیف«نگرش سنجی نقش اجتماعی»اندازه‌گیری شده است. پاسخگویان به 30 گویه در یک طیف 5 درجه‌یی از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم پاسخ داده‌اند.اعتبار صوری و محتوای طیف، توسط 10 نفر از داوران انجام شده است.درجه پایانی از طریق ضریب بازآزمایی 99/0 و از روش آلفای کرونباخ 91/0 بدست آمد.بخش نهائی تحقیق به بررسی تاثیر متغیرهایی مثل جنس، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، سطح سواد والدین، منزلت شغلی و درآمد والدین و...به عنوان متغیر مستقل بر نگرش دانشجویان به واسطه کاربرد روش اماری رگرسیون مرکب، انجام گرفته است.اهم نتایج مبین ان است که دختران دانشجو در مقایسه با پسران دانشجو نمرات بالاتری را در نگرش سنجی به خود اختصاص داده‌اند و این بدان معنی است که دختران دانشجو نگرش مطلوبتری را در خصوص نقش و فعالیتهای اجتماعی زن داشته‌اند و آگاهی و باور به نقش موثر زن در جامعه برای زنان دانشجو بیش از مردان، موضوعیت پیدا نموده است.بر اساس نتایج حاصله، پیشنهاد می‌گردد که اموزشهای فرهنگی و اجتماعی لازم در این زمینه، نبایستی صرفا به زنان و محافل خاص زنان محدود شود.مردان هم نیاز فراوانی به آموزشهایی در مورد نحوه و لزوم فعالیتهای اجتماعی بانوان دارند.عدم توجه به این مهم، مستوجب عدم رعایت حقوق واجب زنان توسط مردان در خانه به عنوان همسر و مادر و در جامعه به عنوان شهروند، همکار و...می‌گردد.

خلاصه ماشینی:

"لازم است که این طیف نگرش سنجی مقتضی و منطبق با فرهنگ و ارزشهای جامعه اسلامی ایران ساخته شده و سپس با کسب اطلاع از نظرات دانشجویان، ارتباط عواملی-چون خصوصیات اقتصادی اجتماعی-با نظرات آنان مورد بررسی قرار گیرد. » 53 پس از ساخت مقیاس نگرش سنجی مذکور متغیرهایی چون جنسیت، وضعیت تاهل، رشته تحصیلی مقطع تحصیلی و محل سکونت دانشجو در قبل از ورود به دانشگاه و نیز میزان درآمد، منزلت شغلی و میزان تحصیلات والدین دانشجو برای سنجش خصوصیات اقتصادی، اجتماعی دانشجو در نظر گرفته شد و رابطه‌ی آن با نگرش دانشجو نسبت به نقش اجتماعی زن با روش آماری رگرسیون مرکب از طریق نرم افزار کامپیوتری spss مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه کلی تحقیق، یعنی پیش بینی رابطه بین خصوصیات اقتصادی-اجتماعی(متشکل از متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل، رشته و مقطع تحصیلی، محل سکونت، میزان تحصیلات پدر و مادر، منزلت شغلی پدر و مادر و درآمد والدین دانشجو)و نگرش، از طریق روش آماری رگرسیون مرکب و به طریقه قدم به قدم 54 )مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر در این بررسی دختران دانشجو نسبت به پسران دانشجو(با کد 1 برای دختران و صفر برای پسران)نمرات بالاتری را در نگرش سنجی به خود اختصاص داده و از این حیث در وضعیت مطلوبتری بوده اند با وجود آن که در این مطالعه ده متغیر بکار گرفته شده است بنظر میرسد یکی از عوامل پایین بودن‌ [به تصویر صفحه مراجعه شود] ها متغیر نگرش وجود همبستگی میان متغیرهای مستقل باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.