Skip to main content
فهرست مقالات

تخصیص کلاسهای درس با برنامه ریزی خطی

نویسنده:

مترجم:

ISC (18 صفحه - از 31 تا 48)

کلید واژه های ماشینی : جریمه، کاربر، تابع جریمه، الگوریتم، روش، اولویت، کلاسهای واقعی، مقادیر پیش‌فرض در تابع جریمه، تابع هدف، تابع جریمه کمینه

در این مقاله روشی برای تخصیص کلاس‌های درس در یک موسسه آموزشی ارائه شده است.این روش بر اساس مدل برنامه‌ریزی خطی است که در آن یک تابع جریمه کمینه می‌شود.این کار با مقادیر پیش‌فرضی که برای بعضی پارامترهایی که طبق این روش تدارک دیده می‌شوند انجام می‌پذیرد.در این مدل ابتدا کلاسهای واقعی را تا حد امکان به تقاضاها واگذار می‌شود.همچنین تلاش می‌شود تا این کار برای کلاسهای با بیشترین اولویت به انجام رسد و سرانجام هنگامی که برای برقراری تابع هدف اولیه لازم است از کلاسهای اولویت داده شده صرفنظر گردد، سعی شود تا این انصراف بطور یکسان بین تقاضاها توزیع گردد.همچنین ممکن است کار بر طبق مقادیر پیش‌فرض در تابع جریمه بعضی تقاضاهای اختصاص داده شده به تقاضاها را مورد توجه قرار دهد.قیود، کلاسهای قابل دسترس در ساعات مختلف روز و تقاضاها برای این کلاسها را تشکیل می‌دهند.چون این روش تمام واگذاریهای ممکن را بطور ضمنی مورد بررسی قرار می‌دهد باید نتایج آن بهتر از تخصیص های دستی باشد.نتایج کاربردهای تجربی این موضوع را تائید می‌کند.تعداد تقاضاها را می‌توان به صورت معیار اصلی در نظر گرفت بعلاوه روش خودکار برای هماهنگ ساختن مسأله و یافتن جواب آن و کاهش قابل توجه زمان صرف شده به این کار ساخته شده است.

خلاصه ماشینی:

"جواب دوگان مساله 12 I نیز قابل توجه است با اندازه‌گیری ارزش کلاسها و هزینه تقاضاها با یک واحد مشابه به صورت تابع هدف نشان داده می‌شود کدام دسته از کلاسها و در کدام ساعت از روز دارای بیشترین تقاضا می‌باشند همچنین کدام تقاضاها بیشتر محدودند. جریمه‌ها از 1 به 2 و 4 افزایش می‌یابند به صورت فعالیتی که در آن اگر تقاضایی با کلاسی از دسته تقاضا شده برآورده شود مقدار 1 برای جریمه مربوط به آن در نظر گرفته می‌شود و در صورتیکه تقاضا یا دسته کلاس تقاضا شده تامین نشود متناسب با دسته کلاسی 2 و 3 که تقاضا را برآورده نموده است، بترتیب جریمه 2 و 4 در نظر گرفته می‌شود(متناظر کلاس دسته 2 جریمه 2 و کلاس دسته 3 عدد 4)و جریمه‌های متناظر کلاسهای فرضی برابر 100 بعلاوه تعداد ساعات انواع تقاضاهاست (متناظر متغیر فرضی‌ [به تصویر صفحه مراجعه شود] ، عدد 100 بعلاوه تعداد ساعات تقاضای نوع یک یعنی عدد 3 و متناظر متغیر فرضی‌ [به تصویر صفحه مراجعه شود] ، عدد 100 بعلاوه تعداد تقاضای نوع 2 یعنی عدد 1 و متناظر متغیر فرضی‌ [به تصویر صفحه مراجعه شود] ، عدد 100 بعلاوه تعداد تقاضای نوع 3 یعنی عدد 1 و متناظر متغیر فرضی‌ [به تصویر صفحه مراجعه شود] ، عدد 100 بعلاوه تعداد تقاضای نوع 4 یعنی عدد 2)به این طریق روش در جستجوی آن است که تعداد ساعات اشغال شده همچنین، تعداد تقاضاهایی را که می‌توان برآورده نمود بیشینه نماید. اولین فهرست دوره‌ها را نشان می‌دهد، که در آن ساعات و کلاسهای معین اختصاص داده شده به آنها را نیز در برمیگیرد اگر هر کدام مورد نیاز باشد برای تهیه این فهرست، روش اطلاعات را از [به تصویر صفحه مراجعه شود] برای S-1,..."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.