Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و مقایسه سبک اسناد دانش آموزان مضطرب (حالت و صفت اضطراب) و عادی شهر تهران

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 25 تا 46)

کلید واژه های ماشینی : اضطرابی، صفت اضطرابی، اسناد، مقایسه سبک اسناد دانش‌آموزان مضطرب، حالت اضطرابی، بررسی و مقایسه سبک اسنادی، حالت اضطرابی و صفت اضطرابی، افسردگی، سبک اسنادی در افراد مضطرب، سبک اسنادی

هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه سبک اسنادی در افراد مضطرب(حالت اضطراب-صفت اضطراب)و نرمال بود.تئوری‌ها و یافته‌های تجربی و تحقیقاتی نشان می‌دهد که حالات خلقی منفی و مثبت بطور متفاوت بر فرآیندهای شناختی مثل حافظه، قضاوتهای اجتماعی و اسناد اثر می‌گذارد.بر پایه این یافته‌ها فرض بر این بود که افراد مضطرب در مقایسه با افراد نرمال شکست‌ها را بیشتر به عوامل درونی و موفقیت‌ها را بیشتر به عوامل بیرونی نسبت می‌دهند.به منظور بررسی فرضیه‌های مورد نظر تعداد 272 دانش‌آموز دختر دبیرستانی از منطقه 4 آموزش و پرورش به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شد و پریشنامه حالت-صفت اضطراب اسپیلبرگر(STAL-Y)و پرسشنامه سبک اسنادی گستن(ASQ)اجرا شد.نتایج بدست آمده از پژوهش با استفاده از روش تحلیل واریانس، آزمون t و آزمون تعقیبی شفه مورد تجربه و تحلیل قرار گرفت.در مجموع نتایج پژوهش نشان داد که افراد مضطرب(حالت اضطرابی بالا و صفت اضطرابی بالا)موفقیت‌ها را بیشتر به عوامل بیرونی و شکست‌ها را بیشتر به عوامل درونی نسبت می‌دهند.

خلاصه ماشینی:

"هدف تحقیق حاضر بررسی سبک اسنادی افراد مضطرب در دو سطح حالت اضطرابی و صفت اضطرابی است و همانطور که ذکر شد به لحاظ تحقیقات اندکی که در این زمینه صورت گرفته و با توجه به نتایج تحقیقات در مورد افسردگی فرضیات پژوهش تدوین می‌گردد. این الگو در یافته‌های پژوهش حاضر نیز بدست آمد که افراد مضطرب شکستها و عواقب ناخوشایند را به خود نسبت میدهند و برای موفقیت‌ها و موقعیت‌های خوشایند بیشتر اسنادهای بیرونی میدهند بعبارت دیگر سوگیری اسنادی در افراد مضطرب(حالت-صفت)بر خلاف افراد بهنجار عمل می‌کند یعنی افراد مضطرب(حالت-صفت)به جای آنکه موفقیت‌ها را به خودشان نسبت دهند آن را به عوامل بیرونی از خود اسناد داده و علل وقایع منفی را بیشتر به خود نسبت می‌دهند(فاگین، تگلاسی 1984). یافته‌های پژوهش حاضر در مورد سبک اسنادی افراد نرمال نیز با همین نتایج همسان می‌باشد بدین معنا که افراد نرمال در مقایسه با افراد با حالت اضطرابی بالا،موفقیت‌ها را بیشتر به عوامل درونی نسبت می‌دهند و شکستها را به عوامل بیرونی نسبت می‌دهند همین الگو در مورد مقایسه افراد نرمال و افراد با صفت اضطرابی نیز صدق می‌کند در نتیجه سوگیری اسنادی در افراد بهنجار بر خلاف افراد مضطرب می‌باشد و افراد بهنجار تمایل به ارزیابی مثبت خود در مقایسه با دیگران دارند در حالیکه این سوگیری یا در افراد مضطرب وجود ندارد و یا بهشکل معکوس وجود دارد. Psychological consequences of causal attributions of social success & failure: an analysis interms of social anxiety(Locus of control, selfesteem, Emotions)Thesis degree PHD university of north Texas."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.