Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر بازآموزی اسناد و راهبردهای شناختی یادگیری در پیشرفت ریاضی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر شیراز

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 47 تا 60)

کلید واژه های ماشینی : بررسی بهبود عملکرد ریاضی دانش‌آموزان ، بررسی تأثیر بازآموزی اسناد ، اسناد ، راهبردهای شناختی یادگیری ، دانش‌آموزان ، آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی ، عملکرد ، بهبود عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پایه ، بهبود عملکرد ریاضی ، یادگیری در پیشرفت ریاضی

هدف اصلی پژوهش ارائه شده در این گزارش بررسی بهبود عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدائی از طریق روشهای بازآموزی اسناد و راهبردهای شناختی یادگیری است.در این پژوهش از آزمون کستین 1 جهت سنجش سبک اسناد و برای سنجش بهبود عملکرد ریاضی از آزمون معلم ساخته جمع اعداد مخلوط استفاده شده است.آزمودنیهای تحقیق از کل نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز 60 دانش‌آموز پنجم ابتدائی که در درس ریاضی عملکرد ضعیفی داشتند با میانگین سنی 10 سال و 9 ماه به شیوه تصادفی از میان 130 دانش‌آموز ضعیف با استفاده از آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی و نظر معلم انتخاب شدند.سپس آزمون هوش و کسلر کودکان (ویسک.آر) 2 از دانش‌آموزان انتخاب شده به عمل آمد و در سه گروه 10 نفری آزمایش و سه گروه 10 نفری کنترل با توجه به همترازی نمره ریاضی و نمره هوش قرار گرفتند.آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد دانش‌آموزانیکه آموزش اسناد و آموزش راهبردهای یادگیری را دریافت می‌کنند عملکرد ریاضی بالاتری نسبت به گروه کنترل خواهند داشت.ترکیب دو روش(آموزش اسناد+آموزش راهبردهای یادگیری)بطور معناداری بیشتر از استفاده این دو روش بطور جداگانه بر بهبود عملکرد ریاضی تأثیر دارد.

خلاصه ماشینی:

"دانش‌آموزان ضعیف اغلب از راهبردهای یادگیری بی‌خبرند و از آنها در حل مسئله استفاده نمی‌کنند و در یادگیری نه تنها فعالانه درگیر نمی‌شوند {P(1)- Seligman,H,Model of learned help lessness P} {P(2)- Bandura,A,Self-efficacy model P} {P(3)- Drry,S & Murphy;D)6891( P} بلکه در پردازش شناختی دچار اشکال هستند. نمونه تحقیق در تحقیق حاضر از کل نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز 60 دانش‌آموز دختر پایه پنجم ابتدائی که در درس ریاضی عملکرد ضعیفی داشتند و میانگین سنی آنها 10 سال و 9 ماه بود به شیوه تصادفی از میان 130 دانش‌آموز ضعیف بر اساس آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی و سپس نظر خواهی معلمان انتخاب شدند. ابزار سنجش ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل: 1-آزمون پیشرفت تحصیلی پایه پنجم ابتدائی 2-مقیاس هوش وکسلر-کودکان تجدید نظر شده(ویسک+آر) 3-پرسشنامه سبک اسناد کودکان{P2P} 4-آزمون معلم ساخته 10 سؤالی جمع اعداد مخلوط مقیاس هوشی وکسلر کودکان-بوسیله شهیم(1371)در شهر شیراز انطباق و هنجاریابی شده است. آموزش در مرحله ترکیبی راهبرد و اسناد به این صورت انجام شد که از دانش‌آموزان خواسته شد هنگامی که در حل مسئله با موفقیت یا شکست رو به رو می‌شدند اظهارات اسنادی را برای خود کلامی کنند مانند"من بیشتر باید تلاش کنم". با در نظر گرفتن محدودیتهای تحقیق حاضر مانند نمونه تحقیق که فقط دانش‌آموزان دختر را مورد بررسی قرار داده و مقطعی بودن مطالعه امید است تحقیقات گسترده‌تری نقش روشهای بازآموزی اسناد و راهبردهای یادگیری را در برنامه ریزیهای نظام آموزش و پرورش مانند آموزش معلمین برای استفاده از این روش تأکید کند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.