Skip to main content
فهرست مقالات

نگرش دانش آموزان دختر نسبت به ریاضیات و بررسی پاره ای از عوامل شکل دهنده به آن

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 61 تا 78)

کلید واژه های ماشینی : نگرش ، نگرش دانش‌آموزان دختر نسبت ، دختران ، دانش‌آموزان دختر نسبت به ریاضیات ، اطلاعات ، دانش‌آموزان ، نگرش دختران نسبت به ریاضیات ، معلمین ، مادران ، معلمین ریاضی

این تحقیق با بهره‌گیری از روش تحقیق کیفی در یک مطالعه میدانی در پی تحقق اهداف زیر بوده است:1-ارائه تصویری دقیق از نگرش دختران نسبت به ریاضیات2-پی بردن به پاره‌ای از عوامل شکل دهنده به این نگرشهانمونه‌گیری تحقیق از نوعمطالعات موردیبود.موردها از میان دانش‌آموزان دختر در دو رشته تحصیلی ریاضی- فیزیک و ادبیات و علوم انسانی انتخاب شدند.معلمین ریاضی و مادران موردها نیز جهت رویکردمثلث سازیمطالعه شدند.تصویر نگرش به ریاضیات، در چهار زمینه:1-علاقه و رغبت به ریاضیات 2-باور پیرامون ریاضیات 3-ارزشیابی از خود در ریاضیات 4-درک جنسیتی از ریاضیات، بررسی شد.در بخش دوم، نقش مادران، نقش مدرسه(همسالان، تجارب آموزشی، معلمین ریاضی)و نقش جامعه(رسانه‌ها) مورد نظر بود.نتایج تحقیق بر تأثیر جامعه و مدرسه تأکید داشت.

خلاصه ماشینی:

"اهداف اصلی در تحقیق عبارت بود از: الف)ارائه تصویری دقیق از نگرش دانش آموزان دختر-پایه دوم دبیرستان در دو رشته ریاضی-فیزیک و ادبیات و علوم انسانی،نسبت به ریاضیات و مقایسه نگرشهای بالا و پائین(مثبت و منفی)نسبت به این درس ب)بررسی پاره‌ای از عوامل شکل دهنده به نگرشها ادبیات تحقیق پژوهشهای متعددی متذکر تفاوت دو جنس در زمینه توانائیهای شناختی،عملکرد و پیشرفت در ریاضیات شده است. (همان منبع)یافته مهم دیگر این تحقیقات،آن است که همبستگی میان عاطفه به {P(1)-علل تفاوت دو جنس را به عوامل بیولوژیکی(مانند تفاوتهای ژنتیکی،رسش،هورمونها و برتریهای جانبی)و عوامل روان‌شناختی(مانند ترس از تفاوتهای ارزشی و نگرشی، انتظار از خود و اعتماد به خود)و عوامل اجتماعی(مجموعه اثراتی که از طریق والدین،همسالان،معلمین و بطور کلی جامعه به فرد منتقل شده و در رابطه نزدیک با نقشهای جنسیتی وی هستند)نسبت داده‌اند. هولینگ ورث،استدلال می‌کند که تفاوتهای اندک مشاهده شده ناشی از تأثیرات اجتماعی و نه علتهای بیولوژیکی است و توانشهای هوشی تنها زمانی آشکار خواهد شد که دختران نیز تعلیم و تربیت مشابهی را دریافت نمایند(کیوز 1985:4539) سؤالهای پژوهشی سؤالهای پژوهشی تحقیق معطوف به اهداف تحقیق،در دو بخش مطرح شدند و در هر بخش 4 حیطه مورد بررسی قرار گرفت: 1-نشانه‌های(تصویر)نگرشی دانش‌آموزان دختر،نسبت به ریاضیات: الف)رغبت و علاقه به ریاضیات ب)باورها پیرامون ریاضیات ج)ارزشیابی از خود در ریاضیات د)درک جنسیتی از ریاضیات 2-عوامل مؤثر در شکل‌گیری نگرش دختران نسبت به ریاضیات با تمرکز بر: الف)نقش والدین(در اینجا مادران)ب)نقش مدرسه(همسالان،تجارب آموزشی و معلمین {P(1)- Tyler P} {P(2)- Socializers P} ریاضیات)ج)نقش جامعه(رسانه‌ها)و د)مقایسه میزان تأثیرگذاری عوامل فوق(کدامیک مؤثرترند؟) روش اجرای تحقیق دستیابی به اطلاعات دقیق و عمیق جهت تصویر نگرشی و عوامل مؤثر در تکوین آن،به استفاده از "روش تحقیق کیفی"{P1P}انجامید."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.