Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی آزمایشی اثر خلق بر عملکرد

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 79 تا 90)

کلید واژه های ماشینی : بررسی آزمایشی اثر خلق، عملکرد، خلق، آزمون شمارش معکوس ارقام، شمارش معکوس ارقام، تکلیف شمارش معکوس ارقام، پژوهش، اثر خلق بر عملکرد، خلق افسرده، افسردگی

در پژوهش حاضر اثر خلق بر عملکرد در قالب یک طرح آزمایشی القای خلق مورد بررسی قرار گرفته است.در این پژوهش فرض بر این بود که همانند بعضی حوزه‌های روانشناختی دیگر، خلق مسلط اثرات ویژه و هماهنگ با خود را بر عملکرد آزمودنیها خواهد داشت.برای بررسی این فرضیه یک گروه 39 نفری از دانشجویان پسر دانشگاه تبریز از طریق پرسش‌نامه و سایر ارزیابیهای روانشناختی انتخاب شده و به صورت تصادفی به سه گروه(دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل)تقسیم شدند و هر گروه نیز به قید قرعه به یکی از موقعیتهای آزمایشی تخصیص یافتند.سپس آزمایشهای مربوطه صورت گرفت.نتایج هماهنگ با پیش‌بینی‌ها بود.نتایج و تلویحات نظری و بالینی این پژوهش در بخش پایانی این گزارش مورد بحث قرار گرفته‌اند.

خلاصه ماشینی:

"به طور خلاصه اغلب این آزمایشها و بررسیها اثرات مهم و معنی‌دار خلق را بر حافظه {P(1)- Blaney P} {P(2)- Watkins P} {P(3)- Hagga P} {P(4)- Murray P} {P(5)- Donald P} {P(6)- Denny P} {P(7)- Hunt P} آزمودنیها نشان داده‌اند،ضمن آنکه بعضی از محققان(بعنوان مثال فورگاس{P1P}،1992)اثرات پردازشی جداگانه و ویژه‌ای را برای خلق شاد و خلق افسرده پیشنهاد کرده‌اند. {P(1)- Anshel P} {P(2)- Hale P} {P(3)- Hartlage P} {P(4)- Lewinsohn P} در پژوهش حاضر سعی شده است تا با استفاده از یک الگوی آزمایشی که در آن خلق مورد نظر به شیوه تجربی بر آزمودنیها القا می‌گردد،تأثیرات خلق بر عملکرد ذهنی و حرکتی مورد بررسی و کندو کاو قرار گیرد. تحقیق حاضر کوشیده است تا مشخص کند که آیا خلق مسلط اثرات معنی‌دار مشابهی بر عملکرد آزمودنیها نیز می‌گذارد؟بویژه با در نظر گرفتن این عامل مهم که یکی از نشانه‌های اصلی و مهم اختلالات افسردگی کندی روانی- حرکتی می‌باشد دو فرضیه اول این تحقیق مستقیما به بررسی تأثیر احتمالی خلق بر سرعت عملکردهای شناختی و ادراکی-حرکتی پرداخته‌اند. یافته‌های این تحقیق همچنین هماهنگ با نتایج رادن‌هاسن وانکر(1988)؛آنشیل(1988)هال و همکاران(1976)نشان می‌دهد که آزمودنیهای افسرده در عملکردهای شناختی و حرکتی به طور معنی داری کندتر از افراد شاد و یا گروه کنترل عمل می‌نمایند،به طور کلی نتایج این تحقیق از لحاظ نظری از این عقیده که افسردگی عمدتا اختلالی در خلق و عاطفه است،حمایت می‌کند و از نظر بالینی یافته‌های این پژوهش اهمیت توسعه راهبردهای درمانی متمرکز بر تغییر خلق و حالت عاطفی را مورد تاکید قرار می‌دهد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.