Skip to main content
فهرست مقالات

گزارش طرح تهیه آزمونهای هوش کودکان ایران

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : هوش ، آزمون ، آزمون ، آزمونهای هوشی ، طرح تهیه آزمونهای هوش کودکان ، آزمونهای هوش کودکان ایران ، نمره ، آزمون ضریب پایائی ، سنجش هوش ، انحراف معیار نمره‌های خام محاسبه

آزمون تهیه شده شامل شش خرده آزمون هوشی می‌باشد که برای سنین 6 تا 11 سالگی طراحی و آماده شده است.محاسبات روانسنجی معتبر روی تک تک سؤالات آزمونها انجام پذیرفته است و بهترین سؤالات برای نسخه نهائی هر آزمون انتخاب شده است.علاوه بر این برای هر آزمون ضریب پایائی و روائی محاسبه گردید که هر دو ضریب اولا از لحاظ آماری منحنی دارد و ثانیا از لحاظ مقادیر عددی به ترتیب از 80/0 و 60/0 بوده است.

خلاصه ماشینی:

"مرحله دوم:تهیه مواد و سؤالات آزمون برای هر گروه سنی با توجه به فرهنگ عمومی جامعه و رشد کودک در سنین مختلف برای نسخه مقدماتی آزمون در این مرحله برای هر یک از سنین مورد نظر حدود بیست درصد سؤال اضافی در نظر گرفته شد تا اگر پس از تحلیل مواد و محاسبه شاخصهای دشواری، اعتبار درونی 1 ، اعتبار بیرونی 2 و سایر ویژگیهای روانسنجی معلوم شود بعضی از سؤالات واجد تمام خصوصیات مورد نظر نیستند و ناچار باید حذف شوند دچار کمبود سؤال نشویم با توجه به ملاحظات یاد شده نسخه مقدماتی آزمون سنجش هوش برای هر یک از سنین 6 تا 11 سال تهیه و تکثیر گردید. 1-محاسبه شاخص دشواری سؤالات2-محاسبه شاخص اعتبار درونی سؤالات3-محاسبه شاخص اعتبار بیرونی سؤالاتبا انجام محاسبات فوق نخست میزان سهولت یا دشواری هر سئوال برای هر سن محاسبه گردید، و بر اساس آن سؤالاتی که برای سن مورد نظر بیش از حد آسان یا دشوار بود حذف گردید آنگاه شاخص اعتبار درونی هر سؤال محاسبه شد تا معلوم شود هر سؤال با کل آزمون تا چه حد تناسب و تجانس دارد بدین ترتیب سؤالاتی که احیانا تناسب کافی با کل آزمون یعنی مجموعه سؤالات نداشت حذف گردید در مرحله بعدی با محاسبه شاخص اعتبار بیرونی سؤالات میزان تناسب هر سؤال با موضوع آزمون یعنی هوش مورد بررسی قرار گرفت و سؤالاتی که میزان ضریب همبستگی آنها با ملاک مستقل خارجی کمتر از حد نصاب قابل قبول بود حذف شد و سرانجام پس از حذف کلیه سؤالات نامناسب نسخه اصلی و نهائی آزمون برای هر یک از سنین مورد نظر بطور جداگانه تهیه گردید. آنگاه ضریب همبستگی بین نمره دانش‌آموزان در آزمون هوش و نمره‌ای که معلم داده بود محاسبه گردید و از آن بعنوان ضریب روائی استفاده شد ضرائب روائی در هیچ مورد کمتر از 60/0 بدست نیامد و در اکثر موارد مقدار عددی آن بزرگتر از 60/0 بود می‌توان نتیجه گرفت که روائی آزمونها در حد کافی و قابل قبول بوده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.