Skip to main content
فهرست مقالات

برای سنجش نگرانی دانشجویان AWI ساخت و اعتباریابی مقیاس

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : سنجش نگرانی دانشجویان AWI، خرده مقیاس شکایات جسمانی پرسشنامه، مقیاس، خرده مقیاس مرور ذهنی مقیاس، دانشجویان، مقیاس AWI، اعتبار مقیاس AWI، دانشجویان AWI ساخت، خرده مقیاس، سنجش

در این پژوهش با استفاده از روش آماری تحلیل عوامل، یک مقیاس 20 ماده‌ای موسوم به AWI(Ahvaz Worry Inventory)برای سنجش علائم نگرانی ساخته شد که از ضرائب همسانی درونی و باز آزمائی رضایت بخشی برخوردار می‌باشد.اعتبار مقیاس AWI بوسیله اجرای همزمان آن با مقیاسهای افسردگی یک(BDI)، اضطراب عمومی(ANQ)، خرده مقیاس مرور ذهنی مقیاس 2ECQ و خرده مقیاس شکایات جسمانی پرسشنامه SCL 90 R در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اراک سنجیده شد.نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که AWI از اعتبار بالائی برخوردار است و در نتیجه می‌تواند ابزار مناسبی برای ارزیابی حالات نگرانی باشد.با توجه به نتایج تحقیق حاضر، پیشنهاد می‌شود که ویژگی‌های روان سنجی این مقیاس نیز بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

خلاصه ماشینی:

"چکیدهدر این پژوهش با استفاده از روش آماری تحلیل عوامل، یک مقیاس 20 ماده‌ای موسوم به AWI(Ahvaz Worry Inventory)برای سنجش علائم نگرانی ساخته شد که از ضرائب همسانی درونی و باز آزمائی رضایت بخشی برخوردار می‌باشد. اعتبار مقیاس AWI بوسیله اجرای همزمان آن با مقیاسهای افسردگی یک(BDI)، اضطراب عمومی(ANQ)، خرده مقیاس مرور ذهنی مقیاس 2ECQ و خرده مقیاس شکایات جسمانی پرسشنامه SCL 90 R در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اراک سنجیده شد. لذا هدف از اجرای این تحقیق، ساخت و اعتبار یابی مقیاسی به وسیله تحلیل عوامل برای سنجش علائم نگرانی(به ویژه نگرانی دانشجویان)موسوم به AWI یا مقیاس نگرانی اهواز 4 بود. شایان ذکر است اگر چه این مقیاس در جامعه دانشجویی ساخت و اعتبار یابی شده است، ولی امید است که بتواند تا حد قابل قبول علائم و خصوصیات نگرانی سایر اقشار جامعه ایرانی را مورد سنجش قرار دهد. از آنجائیکه نتایج تحقیقات انجام شده حاکی از وجود رابطه مثبت بین نگرانی و اضطراب است(برای مثال، تالیس و آیزنک 1994، ساندرسون و بارلو 8 ، 1990)، پژوهشگران حاضر جهت سنجش اعتبار AWI از مقیاس اضطراب ANQ استفاده نمودند. با توجه به اینکه یکی از خرده مقیاسهای پرسشنامه ECQ2(راجر و نجاریان، 1989)مرور ذهنی را می‌سنجد، از این خرده مقیاس نیز برای اعتباریابی AWI استفاده شد. بررسی دقیق مقیاس AWI نشان می‌دهد که ماده‌های این پرسشنامه با ابعاد و وجوه مختلف نگرانی دانشجویان مثل عدم اعتماد به نفس، تردید و دو دلی، اختلالات خواب، احساس ناامنی، نگرانی‌های شناختی، دل مشغولی‌های مالی و اشتغال ذهنی در مورد آینده مرتبط هستند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.