Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل پیش بینی کننده موفقیت و شکست تحصیلی در دانشجویان دانشگاه الزهرا (س)

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 43 تا 70)

کلید واژه های ماشینی : دانشجویان، شکست تحصیلی در دانشجویان دانشگاه، عوامل پیش‌بینی‌کننده موفقیت و شکست، کننده موفقیت و شکست تحصیلی، اضطراب امتحان و انتظار شکست، پرسشنامه، معدل، بررسی عوامل پیش‌بینی‌کننده موفقیت، شکست تحصیلی دانشجویان، آزمون

تحقیق حاضر به بررسی عوامل پیش‌بینی‌کننده موفقیت و شکست تحصیلی در دانشجویان دانشگاه الزهرا (س)بر اساس آزمون نحوه سازگاری و واکنش دانشجویان در دانشگاه که توسط لاروس و روی(1995)تهیه شده است، پرداخته است.تعداد 529 دانشجو از 650 نفر دانشجویی که پرسشنامه بین آنها توزیع شده بود، پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند.ابزار تحقیق بر اساس زیربنای تئوریکی«آزمون سازگاری و واکنش دانشجویان در دانشگاه»تهیه شد که شامل دو بخش است:بخش اول آن 30 سوال و بخش دوم آن شامل 5 سوأل است.این پرسشنامه از این پس با نام«پرسشنامه عوامل پیش‌بینی‌کننده موفقیت و شکست تحصیلی دانشجویان»مطرح می‌شود.نتایج بدست آمده بیانگر اعتبار پرسشنامه«عوامل پیش‌بینی‌کننده موفقیت و شکست تحصیلی دانشجویان» است.تحلیل عوامل نشان داد پرسشنامه حد اقل دارای سه فاکتور مجزا به نام‌های 1-اضطراب امتحان و انتظار شکست 2-باورهای فرد نسبت به خود و 3-رفتار مطالعه دانشجویان است.نتایج حاکی از آن است که دانشجویان قوی(از نظر درسی)در مقایسه با دانشجویان ضعیف، نسبت به خود، باورهای مثبت بیشتری داشته و اضطراب امتحان و انتظار شکست کمتری در آن‌ها مشاهده می‌شود.در واقع نتایج تحقیق حاضر نشان داد«پرسشنامه عوامل پیش‌بینی‌کننده موفقیت و شکست تحصیلی در دانشجویان»قدرت تفکیک و افتراق دو گروه قوی و ضعیف را دارد و همچنین قادر به شناسایی دانشجویان در معرض خطر شکست تحصیلی است.بنابراین از ابزار حاضر می‌توان به عنوان یک ابزار غربال‌گری استفاده نمود.

خلاصه ماشینی:

"نتایج آزمون t مستقل‌[028/0P,09/2--(461)t]، بیانگر این نکته است که دانشجویانی که معدل کتبی سال چهارم آنها در سطح«ضعیف»قرار داشت، به طور معناداری کمتر از دانشجویانی که در سطح«قوی»قرار داشتند، به توانایی‌های خود برای مقابله با مشکلات اعتماد دارند. نتایج آزمون t مستقل‌[001/0P,33/3-(457)t]، بیانگر این نکته است که دانشجویانی که معدل کتبی سال چهارم آنها در سطح«ضعیف»قرار داشت، به طور معناداری بیش از دانشجویانی‌ که در سطح«قوی»قرار داشتند، در جلسه امتحان دچار دل‌شوره شده و مطالب خوانده را فراموش می‌کنند. نتایج آزمون t مستقل‌[000/0P,57/4-(491)t]، بیانگر این نکته است که دانشجویانی که معدل کتبی سال چهارم آنها در سطح«ضعیف»قرار داشت، به طور معناداری بیش از دانشجویانی که در سطح«قوی»قرار داشتند، در جلسه امتحانات اضطراب داشتند و نمی‌توانستند تکالیف درسی خود را انجام دهند. نتایج آزمون t مستقل‌[001/0P,41/2-(491)t]، بیانگر این نکته است که دانشجویانی که معدل کتبی سال چهارم آنها در سطح«ضعیف»قرار داشت، به طور معناداری بیش از دانشجویانی که در سطح«قوی»قرار داشتند، وقت و نیروی خود را صرف یادگیری می‌کنند اما نتیجه دلخواه را به دست نمی‌آورند. در این مرحله هر یک از گروه‌های قوی و ضعیف بر اساس نمره‌ای که در هر یک از فاکتورهای سه‌گانه اضطراب امتحان و انتظار شکست، باورهای فرد نسبت به خود و رفتار مطالعه دانشجویان با استفاده از آزمون t مستقل مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج پرسشنامه بیانگر این نکته بود که دانشجویانی که در سال چهارم دبیرستان(قبل از ورود به دانشگاه)، از نظر درسی قوی بودند، در مقایسه با گروه ضعیف، نسبت به خودباورهای مثبت بیشتری داشته و از اضطراب امتحان و انتظار شکست کمتری برخوردارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.