Skip to main content
فهرست مقالات

اثر توزیع درآمدی بر رشد اقتصادی با؛ یک تحلیل بین کشوری با تأکید بر ایران

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 52 تا 73)

کلید واژه های ماشینی : توزیع درآمد بر رشد اقتصادی ، اثر توزیع درآمد بر رشد ، برآورد الگوی اثر توزیع درآمد ، رشد ، برآورد ، سهم ، ایران ، نرخ رشد ، ناحیه ، افزایش نابرابری در توزیع درآمد

برای تجزیه و تحلیل اثر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی از آمار مقطعی 86 کشور جهان(شامل ایران)در دوره 1980-1993 و یک الگوی رشد درونزا استفاده شده است.نتایج حاکی از آن است که رابطه بین شاخص‌های نابرابری(ضریب جینی، سهم 20%بالا به 40%پائین و نسبت سهم 20%بالا به 20%پائین)با رشد، منفی و در مقابل رابطه بین شاخصهای برابری(سهم 40%پائین و سهم 20%میانی)با رشد، مثبت بوده است.برای اعمال دقت بیشتر، کشورهای مورد مطالعه با توجه به میانگین رشد و میانگین شاخص نابرابری به چهار گروه تقسیم شده‌اند:گروه اول کشورهای با رشد و نابرابری پایین، گروه دوم کشورهای با رشد بالا و نابرابری پائین، گروه سوم کشورهای با رشد و نابرابری بالا و گروه چهارم کشورهای با رشد پایین و نابرابری بالا.برآورد الگوی اثر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی با معرفی متغیرهای مجازی متناظر با هر گروه در چهار ناحیه نشان داده است که اثر نابرابری بر رشد در میان کشورهای گروه اول و چهارم منفی و معنادار، در میان کشورهای گروه سوم منفی و بی‌معنا، ولی در میان کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار است.علاوه بر مطالعه مقطعی فوق، اثر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از اطلاعات سری زمانی 1350-1373 مورد بررسی واقع شده است.در کل، نتایج بدست آمده از برآورد الگوها برای کشورهای در حال توسعه، کشورهای توسعه یافته و ایران مطابقت داشته، حاکی از آن است که افزایش نابرابری در توزیع درآمد موجب کاهش رشد اقتصادی شده و به نوع حکومت بستگی ندارد.

خلاصه ماشینی:

"بنابراین بخش حاضر در دو قسمت ارایه می‌شود:اول الگوی اثر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی برای 86 کشور جهان 1 (شامل ایران)بر اساس اطلاعات سری زمانی و مقطعی در دوره 1980-1993 که از جداول جهانی)World Tables(سال 1995 و گزارش توسعه جهانی سال 1995 و 1996 استخراج شده است، با روش حداقل مربعات وزنی)WLS( برآورد شده است. 2-GDP08:تولید ناخالص داخلی در سال 1980 3-RSIPRV:نرخ رشد نسبت سرمایه‌گذاری خصوصی به GDP 4-RSEXGS:نرخ رشد نسبت صادرات به GDP 5- [به تصویر صفحه مراجعه شود] :نرخ رشد نیروی کار 6-RSECT:نرخ رشد دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای 7-PRIM:نسبت نام نویسی در مدارس ابتدایی در سال 1980 8-DEMOC:متغیر مجازی دموکراسی 9- [به تصویر صفحه مراجعه شود] :به ترتیب متغیرهای مجازی دموکراسی روی شیب نابرابری برای کشورهای ناحیه اول، دوم و سوم(نواحی چهارگانه رشد و نابرابری) 10-MIDDMC:متغیر مجازی دموکراسی روی شیب سهم 20 درصد میانی 11-GDPDMC:متغیر مجازی دموکراسی روی شیب تولید ناخالص داخلی 12-PRIMDMC:متغیر مجازی دموکراسی روی شیب نسبت نامنویسی در مدارس ابتدایی 13-DMCGI:متغیر مجازی دموکراسی روی شیب ضریب جینی 14-DMC75:متغیر مجازی انقلاب 15-DMCT20:متغیر مجازی انقلاب روی شیب سهم 20 درصد میانی 16-DOT02:متغیر مجازی نفت(شوک نفتی)روی شیب 20 درصد میانی معرفی متغیرهای منعکس کننده توزیع درآمد در الگوهای رشد: 1-GINI:ضریب جینی 2-THI02:سهم 20%خانوارهای میانی از کل درآمد 3-THG02:سهم 20%غنی‌ترین خانوارها از کل درآمد 4-LOW40:سهم 40%خانوارهای پایین از کل درآمد 5-SINC0202:نسبت سهم 20%غنی‌ترین خانوارها به سهم 20%فقیرترین خانوارها 6-SINC0402:نسبت سهم 20%غنی‌ترین خانوارها به سهم 40%فقیرترین خانوارها 3-1-برآورد الگوهای بین کشوری اثر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی الگوی رشد پرسون و تابلینی(1994)شامل متغیرهای مستقل تولید ناخالصی داخلی و نسبت نام نویسی مدارس ابتدایی بوده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.