Skip to main content
فهرست مقالات

روش تعیین تابع تقاضای واردات ایران

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 74 تا 95)

کلید واژه های ماشینی : تقاضای واردات ایران ، تقاضای واردات ، روش تعیین تابع تقاضای واردات ، تعیین تابع تقاضای واردات ایران ، قیمت ، قیمتهای نسبی واردات و متغیر ، مدل تعدیل جزئی تقاضای واردات ، فرم لگاریتمی مدل تعدیل ، تابع ، مدل

تئوریهای اقتصادی تقاضای واردات را با فرض کشش بی‌نهایت عرصه واردات، تابعی از قیمتهای نسبی واردات و متغیر درآمد می‌دانند و بدون ارائه مقیاس اندازه‌گیری متغیرها، چگونگی فرم تابع و چگونگی اعمال تأخیر بر روی متغیرها تنها ضریب قیمتهای نسبی را منفی در نظر می‌گیرد.در این مقاله ضمن ارائه روشی برای انتخاب مدل قابل اعتماد، فرم لگاریتمی مدل تعدیل جزئی تقاضای واردات با متغیر درآمددریافتهای ارزی نفت و گاز، بعنوان تابع قابل اعتماد برای برازش تقاضای واردات ایران معرفی شده است.هم چنین مشخص شده است که«اثر کوانتوم»در مورد تقاضای واردات ایران مصداق ندارد و ساختار تقاضای واردات در سالهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی نیز تفاوت معنی داری نکرده است.

خلاصه ماشینی:

"در تمامی مطالعات انجام شده در این زمینه(14)ساده‌ترین تابع تقاضای واردات، با فرض نامحدود بودن کشش عرضه واردات، به فرم زیر ارائه می‌شود(16): [به تصویر صفحه مراجعه شود] که در آن: [به تصویر صفحه مراجعه شود] ، میزان تقاضای واردات در زمان t [به تصویر صفحه مراجعه شود] ، نسبت شاخص قیمت کالاهای وارداتی، PM، به شاخص قیمت کالای داخلی، PD، در زمان 1 [به تصویر صفحه مراجعه شود] ، و Y، درآمد یا متغیر فعالیت در زمان t میباشد. در نهایت از بین چهار مدل باقیمانده، مدل تعدیل جزیی در فرم لگاریتمی با فرض همگنی درجه صفر تقاضای واردات در قیمتها و درآمد، با R تعدیل شده 95 درصد بیشترین قدرت توضیح دهندگی را دارد که در ذیل آورده شده است: [به تصویر صفحه مراجعه شود] ضریب تعدیل جزیی 24/0 [به تصویر صفحه مراجعه شود] بیانگر این مطلب است که در هر سال تنها حدود یک چهارم شکاف بین واردات مطلوب و واردات واقعی حذف می‌شود. بمنظور در نظر گرفتن امکان تغییر ساختاری از لحاظ عرض از مبدأ، کششهای درآمدی و قیمتی و ضریب تعدیل مدل زیر ارائه می‌شود: (4-9) [به تصویر صفحه مراجعه شود] با استفاده از آمار اقتصاد ایران معادله فوق برآورد گردید که نتایج در ذیل ارائه شده است: [به تصویر صفحه مراجعه شود] مشاهده می‌شود که ضرایبعرض از مبداء تفاضلیوضریب زاویه تفاضلی معنی‌دار نیستند. در نهایت فرم لگاریتمی مدل تعدیل جزئی با فرض همگنی درجه صفر در درآمد و قیمتها با متغیر درآمدهای ارزی نفت و گاز به عنوان مدل قابل اعتماد برای تابع تقاضای واردات ایران (1)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.