Skip to main content
فهرست مقالات

معرفی و نقد کتاب: نظریه تمدن

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 247 تا 258)

کلید واژه های ماشینی : تمدن ، ژاپن ، ژاپن ، فوکوتساوا ، نظریۀ تمدن ، نقد کتاب ، تمدن غرب ، حکومت ، اخلاق ، نسبیت

خلاصه ماشینی:

"در یک جمع‌بندی کلی،نکات اساسی ومحوری کتاب عبارتند از: 1-تمدن چیست و بر چه بنیانی استوار می‌شود 2-چگونه ژاپن می‌تواند خود را به تمدنغرب نزدیک کند؟ 3-برای رسیدن به این هدف،سیاست وحکومت ژاپن باید چه ساختاری داشتهباشد و چگونه جهت‌گیری کند؟ 4-انسان متمدن چگونه انسانی است؟ این مطالب در قالب یک پیشگفتار و در دهفصل به بحث گذاشته شده است. وی در پایاناین فصل چنین نتیجه می‌گیرد که ژاپن بایدتمدن غربی را با آغوش باز پذیرا شود،اماهم‌زمان،فرهنگ ملی و ارزش‌های قومی وهویت خویش را نیز باید پاسداری کند. »(ص 107) "جوهر تمدن"و یا"چیستی تمدن"درفصل سوم کتاب به بحث گذاشته شده است: «تمدن به معنی گستردۀ آن،یعنی نه فقط آسایش در زمینۀضرورت‌های روزانه،بلکههم‌چنین پالایش معرفت و پرورشفضیلت به‌نحوی که زندگی بشریرا به مرتبه‌ای بالاتر ترفیعدهد. به چه حداز پستی انسان می‌تواند تنزلکند؟»(ص 182) اما اینکه معرفت و فضیلت چه رابطه‌ایباهم دارند،در فصل ششم با آن آشنا می‌شویم: «فضیلت به معنای اخلاق ودرستکاری است،در غرب آن رااخلاق نامیده‌اند... همان‌طور که شکسپیر در"مکبث"،از قول زنان جادوگر این موضوعرا مطرح می‌کند که چون خوب و بد نسبیاست،پس هرکس می‌تواند به دلخواه خودآن را تفسیر کند و به کار بندد(البته در بینشمکبث نه در اندیشۀ خود شکسپیر). اما منظور فوکوتساوا از"زمان و مکانمناسب برای معرفت و فضیلت"،به اجمالاین است که خوبی و بدی تا حد زیایوابسته به رشد فکری مردم است و چون رشدفکری خود وابسته به زمان و مکان است،پسمعرفت و فضیلت از دوره‌ای تا دورۀ دیگر و ازکشوری تا کشور دیگر نیز متفاوت خواهد بود. چرا کهمی‌توان گفت که"نظریۀ تمدن"،نشان‌دهندۀراه توسعه ژاپن است و این توسعه در سایۀنزدیکی به غرب و گرته‌برداری از آن تمدنمیسر می‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.