Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تئوریک توسعه، گوناگونی قومی و همبستگی ملی

نویسنده:

ISC (32 صفحه - از 101 تا 132)

همبستگی ملی در ظرف دولت ملی ، در جهان متنوع و متغیر امروزی ، همواره در کشاکش دو سویه از ناحیه تمایلات و تعلقات فراملی و فروملی قرار دارد، از اهمیت پژوهشی و کاربردی فوق العاده برخوردار است . اگرچه این روند متضاد ، سیاستمداران حاکم بر دولت های ملی را دچار نگرانی و اضطراب کرده است ، اما میل به همبستگی ملی به شکلی است که می توان گفت ، هنوز این دولت ملی است که در صحنه سیاست های داخلی و بین المللی حرف اول را می زند. با این وصف ، واقعیت های جهانی شدن در عین رشد تمایلات فروملی را، نباید از نظر دور داشت . قرار داشتن در میان چنین بیم و امید ، سبب افزایش هوشیاری سیاستمداران حاکم بر دولت های ملی و اهتمام آنها برای اخذ تدابیری اساسی جهت حفظ پایه های همبستگی و دولت ملی در چنین دنیای متغیر خواهد گردید. در این میان نسبت توسعه با همبستگی ملی ، از اهمیت کاربردی ویژه ای برخوردار است . از این رو،بررسی وتامل درآن یکی از ضرورت های حکومتداری در هر کشوری - ازجمله ایران - محسوب می شود. برای دستیابی به توسعه معطوف به همبستگی ملی در جامعه چند قومی ،ضرورت دارد تا فرآیند توسعه از خصلت های همه جانبه ،موزون،عادلانه ،تدریجی وبومی برخوردار شود. سوال اساسی ما اینست که ، نسبت توسعه با همبستگی ملی چیست ؟ و آیا توسعه به تقویت همبستگی ملی منجر می شود ، و یا به سبب تضعیف آن می گردد ؟

خلاصه ماشینی:

"سؤال اساسی در مقاله حاضر این است که نسبت توسعه با همبستگی ملی چیست؟و آیا توسعه به تقویت همبستگی ملی منجر می‌شود و یا سبب تضعیف آن می‌گردد؟IB} کلیدواژه‌ها: {VKتوسعه بومی،توسعه تدریجی،توسعه عادلانه،توسعه موزون،گوناگونی قومی،همبستگی ملیVK} (*)کارشناس ارشد علوم سیاسی طرح مسأله و بیان اهمیت موضوع از جمله ویژگی‌های جمعیتی در اغلب کشورهای جهان،تنوعات قومی است. سؤالاتی که ما در این تحقیق درصدد پاسخ به آن هستیم عبارتست از: 1-آیا توسعه،منازعات قومی را تقلیل می‌دهد یا برعکس موجب افزایش آنها می‌شود؟ 2-در چه شرایطی توسعه منجر به همبستگی ملی و در چه شرایطی موجب تضعیف آنمی‌گردد؟ 3-چه رهیافتی معطوف به همبستگی ملی است؟ فرضیۀ اساسی ما در این مقاله،که مبتنی بر مبانی تئوریک جامعه‌شناسی تاریخی و فرهنگیمی‌باشد،این است که"چنان‌چه زمینه‌های مساعد اجتماعی و تاریخی وجود داشته باشد وفرایند توسعه از شکل مطلوب و بایسته خود برخوردار باشد،توسعه موجب تقویت همبستگیملی خواهد شد. شرایط توسعه متعادل عبارتست از: 1-تأمین عدالت اجتماعی 2-ملاحظات سیاسی 3-ملاحظات اقتصادی13 مفهوم همبستگی،همبستگی ملی،قوم و اقلیت هدف اصلی این مقاله بررسی روش دستیابی به همبستگی ملی در جامعۀ چندقومی است. آیا در این جوامع وجود قومیت‌ها و خرده‌فرهنگ‌های محلی،تهدیدی برای وفاق وهمبستگی ملی به شمار نمی‌رود؟در صورت تحول در فرهنگ و حرکت بسوی توسعه فرهنگی،وفاقو همبستگی ملی در جامعه چند قومی چگونه خواهد شد؟برخی معتقدند که جهت برخورداری ازجامعه‌ای عقلانی و مدنی،خرده‌فرهنگ‌های محلی و منطقه‌ای باید زیرشاخه‌ای از فرهنگ ملیباشند. با توجه به این توضیحات،معتقدیم که توسعه فرهنگی به عنوان بعدی از ابعاد توسعه،درصورتی که با شرایط پنجگانه توسعه همراه شود،از طریق ایجاد پیوند طولی میان خرده‌فرهنگقومی با فرهنگ ملی،موجب تقویت همبستگی ملی نیز خواهد شد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.