Skip to main content
فهرست مقالات

توسعه سیاسی و مشارکت پذیری جامعه کرد ایران

نویسنده:

ISC (42 صفحه - از 215 تا 256)

کلیدواژه ها :

توسعه ،نخبگان ،کرد ،همنوایی ،جامعه ملی ،مشارکت پذیری

کلید واژه های ماشینی : توسعه سیاسی دولت آقای خاتمی، توسعه سیاسی، دولت، دولت آقای خاتمی نسبت، رشد شاخص‌های توسعه سیاسی، شاخص‌های توسعه سیاسی، توسعه سیاسی و مشارکت‌پذیری، دولت آقای خاتمی، مشارکت‌پذیری، طرح توسعه سیاسی دولت

این تحقیق پیمایشی در یک مدل تطبیقی کوشیده است تا تاثیر شاخص های توسعه سیاسی ایجاد شده توسط دولت جناب آقای خاتمی در مناطق کردنشین کشور بر نسبت مشارکت پذیری جامه کرد ایران را مورد بررسی قرار می دهند.محقق درابتدا، مجموعه نظریات ارائه شده پیرامون تاثیر توسعه و نوسازی سیاسی در کشورهای ناهمگن بر سطح مشارکت و همنوایی اقلیت های قومی با دولت ، در سه مدل نظری جمع بندی شده و سپس چارچوب نظری تحقیق را براساس مدل های بدست آمده تبیین گشته است. گفتنی است که ، این تحقیق به نظرات باور پاسخگویان نسبت به رشد شاخص های توسعه سیاسی در مناطق کردنشین کشور توجه داشته است . با توجه به آن که توسعه سیاسی علیرغم داشتن شاخص هایی برای تبیین ، درمجموع بستر ساز یک فرایند ذهنی و نظری برای مردمی است که در آن شرایط یک احساس واقعی از رشد این پدیده داشته باشند، ارائه چندآمار از شاخص های توسعه از منابع دولتی و مجریان منطقه در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است . آنچه که از نظر محقق در درجه اول قرار داشته ، اهمیت این است که جامعه کردنشین کشور با توجه به تقاضاهایی که در شرایط جدید پیش آمده چه برداشتی از توسعه سیاسی و رشد شاخص های آن در منطقه کردنشین داشته ، و در صورت پذیرش رشد احتمالی شاخص های توسعه سیاسی ، واکنش این جامعه را نسبت به مشارکت پذیری با دولت مرکزی چگونه ارزیابی می کند. یافته های این تحقیق از یک نمونه 1000 نفری در پنج قشر جامعه شهری استان کردستان در سال 1379 به روش مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه به دست آمده و تحت آزمون های مختلف قرار گرفته است .

خلاصه ماشینی:

"1-به نظر می‌رسد بین نگرش پاسخگویان نسبت به گسترش توسعه سیاسی(در مدت 32 ماهه دولت جناب آقای خاتمی"شهریور 1376 تا اسفند ماه 1378"در مقایسه با دوره مشابهمنتهی به دولت ایشان)و میزان مشارکت‌پذیری آنان رابطه معناداری وجود دارد. فرمول به دست‌آمده از این آزمون چنین است: 5%<p و 4 fd و 456/16 2x فرضیه دوم تحقیق "به نظر می‌رسد بین مشارکت‌پذیری پاسخگویان در مدت سی و دو ماهه دولت آقای خاتمینسبت به دوره مشابه منتهی به دولت ایشان و همنوایی آنان با دولت رابطه معناداری وجود دارد. فرمول به دست‌آمده از این آزمون چنین است: 5%<p و 4 fd و 330 2x فرضیه سوم تحقیق "به نظر می‌رسد بین نگرش پاسخگویان نسبت به گسترش توسعه سیاسی در مدت سی و دوماهه دولت آقای خاتمی نسبت به دوره مشابه منتهی به دولت ایشان و نسبت همنوایی آنان بادولت رابطه معناداری وجود دارد. در نتیجه آزمون فرضیات نشان می‌دهد که از نظر پاسخگویان دوره سی و دو ماهه اجرایبرنامه توسعه سیاسی(شهریور 76 تا اسفند 78)دولت اقای خاتمی باعث تقویت و رشدمعنادار افزایش مشارکت‌پذیری و همنوایی کردها با دولت و جامعه ملی ایران شده است. برای یافتن ارتباط معنادار احتمالی بین درآمد پاسخگویان و نسبت تحقق تقاضاهای کردهااز دولت در طرح توسعه دولت آقای خاتمی آزمون کای اسکور به عمل آمد که معناداررابطه در سطح 95 درصد تأیید شد. برای یافتن ارتباط معنادار احتمالی میان تحصیلات پاسخگویان و افزایش نسبت برآوردهشدن تقاضاهای کردها از دولت در طرح توسعه سیاسی دولت آقای خاتمی از آزمون ضریبرتبه‌ای اسپیرمن و کای اسکور استفاده شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.