Skip to main content
فهرست مقالات

کثرت گرایی

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 281 تا 294)

کلید واژه های ماشینی : سیاسی ، رادیکال ، کتاب ، اجتماعی ، سیاست ، غرب ، کثرت‌گرایی جدید رادیکال ، جهان ، کثرت‌گرایانه ، هواداران

خلاصه ماشینی:

"اما در کتاب حاضر،او دامنۀ(1)- yessam (2)- msixram-oen (3)- msixram-tsop بحث را گسترش می‌دهد و خود را به یکمکتب خاص محدود نمی‌کند؛بلکه به جایآن تحولات افکار کثرت‌گرایانه را در سهنسل(کثرت‌گرایی اولیۀ انگلیسی-کثرت‌گرایی متعارف آمریکایی-کثرت‌گرایی جدید رادیکال)بررسی می‌کند. (4) در زمینۀ سیاسی نیز مک‌لنان در برخوردبا مسأله کثرت‌گرایی،موضع بینابین اتخاذمی‌کند؛هر چند در این زمینه موضع او بهکثرت‌گرایان جدید رادیکال نزدیک‌تر است. اینموضوع مطرح است که اگر اصلا هیچ"ما"یسیاسی روشنی وجود ندارد(نفی هویتواحد)اگر شرایط طبقاتی مشترک قابلتصور نباشد(نفی وحدت موقعیتاجتماعی)،اگر نتوان از سیاست طبقاتیمشترکی سخن گفت(نفی راهبرد مشترک)،در آن صورت چگونه می‌توان از ایدۀ رهاییکل دفاع کرد؟کثرت‌گرایان جدیدرادیکال،دقیقا با تأکید بر همین اصل،ازلزوم کثرت عقاید و اندیشه‌ها و راه‌حل‌هایسیاسی دفاع می‌کنند و یک نسخۀ سیاسیواحد را اصلا توصیه نمی‌کنند. نگاهی به بیانیه‌ها،برنامۀ اجلاس‌های بین‌المللی و اظهاراتمقام‌های سیاسی-فرهنگی در اقصی نقاط(1)- tsilainoloc-tsop (2)- tsinimef-tsop جهان نشان می‌دهد که سیاستمداران دیگرقادر نیستند به سادگی کثرت‌گرایی را درحوزۀ فرهنگ و سیاست نادیده بگیرند وانواع فشارهای داخلی و بین‌المللی مانع ازآن است. (ص 97) این امر به معنای آن است که در آیندهتفاوت موجود بین کثرت‌گرایی لیبرال ورادیکالیسم نوع جدید،باز هم کمتر خواهدشد و مواضع آنها بیشتر به یکدیگر شبیهمی‌شود. (ص 3) از این گذشته،نویسندۀ کتاب بیشتر بهآن نوع کثرت‌گرایی گرایش دارد که به صورتفروتنانه وجود تعدد ارزش‌های فرهنگی رابپذیرد،با امپریالیزم فرهنگی مقابله کنند وبکوشد خود را از زیر سایۀ سنگین علم‌زدگیو عقل‌گرایی مفرط و طرز تفکر روشنگریخلاص کند و به جای آن،به طرز سودمندیقائل به چندگونگی روش‌شناختی باشد،بتواند گسترۀ وسیعی از علائق اجتماعی وعلائق گروهی را در صحنه سیاست نوین درنظر بگیرد و به طرز سودمندی میان دانشاجتماعی و علائق اجتماعی پیوند برقرار کند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.