Skip to main content
فهرست مقالات

تنوع در عمل؛ مدیریت حکومت محلی در جوامع چند قومی

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 295 تا 308)

کلید واژه های ماشینی : اقلیت‌ها، حکومت، قومی، قومیت، سیاسی، اروپا، حقوق، دولت، مدیریت حکومت محلی در جوامع، اسناد

خلاصه ماشینی:

"4پاتریک ترنبری1در اینمقاله رویکرد حقوقی را برگزیده و به کم وکیف نقاط قوت و ضعف چهار سندبین‌المللی در این زمینه پرداخته است:ماده27 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (rpcci) از این قرار است: «در کشورهایی که دارایاقلیت‌های قومی،مذهبی یا زبانیمی‌باشند،حق اشخاص متعلق بهچنین اقلیت‌هایی نباید نفی شود واین افراد باید بتوانند به همراهدیگر اعضای گروهشان،از فرهنگخود برخوردار شوند،به مناسکمذهبی خود بپردازند و زبانخویش را بکار بگیرند. (ص 25)ونیز به این نکته می‌توان توجه نمود کهصرف مجاز شمردن وجود و فعالیتگروه‌های قومی و اقلیت‌ها نمی‌تواندموجبات حفظ و تداوم فرهنگی و قومیآنان را فراهم آورد،بلکه کمک و اقداماتمثبت دولتی و حکومتی نیز لازم است. در بند اول ماده 11 استفاده از اسامیزبان اقلیت نیز مقرر شده است که در ماده12 اقداماتی برای آموزش و تحقیق در(1)- evitcelloc (2)- noisserpxe (3)- noitnevnoc krowemarf زمینه فرهنگ،تاریخ،زبان و مذهباقلیت‌های ملی در نظر گرفته شده و ازدولت‌ها خواسته می‌شود تا در این راهآموزش معلمان و ارائه کتب درسی راتسهیل نمایند. درمقاله اول(سیاست‌های چندقومی جدیددر بلغارستان:رویکردی محلی-مرکزی)النا گیوروا1به بررسی وضعیت حقوقی،سیاسی و مدنی اقلیت‌ها و ابعاد محلی ومنطقه‌یی مسائل آنها در این کشور می‌پردازد. (صص 269-243)حضور اقلیت‌ها در عرصه قدرت وحکومت نیز اندک است(هم از سطح محلیو هم در سطح حکومت مرکزی)و در راهحل مسائل مربوط به زبان اقلیت‌ها،رومانیدر ابتدای راه قرار دارد. (صص 346-309) آینده قومیت‌ها در اکراین تا حدودزیادی بستگی به شیوۀ روابط این کشور باروسیه دارد و از سوی دیگر اکراین نیز از نظرناسیونالیست‌های روس(در داخل روسیه یااکراین)حائز اهمیت فراوانی است و بیش ازمابقی روس‌های خارج مورد توجه قرارمی‌گیرد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.