Skip to main content
فهرست مقالات

جهانی شدن و تحول در تصور ما از خویشتن

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 37 تا 58)

این مقاله تلاشی برای تبیین و توضیح تحول در هویت یا تصور ما از خویشتن است . براین اساس، نقش فرآیند جهانی شدن در این تحول مورد بررسی قرار گرفته است . مطابق یافته های این مقاله، جهانی شدن اسباب دسترسی انسان ها را به منابع مختلف هویتی فراهم می سازد و این دسترسی، به ترتیب منجر به تردید در منابع هویتی سابق ، بحران هویت و شکل گیری تصاویر هویتی جدید می گردد. این تحول ممکن است به صورت یک فرصت ظاهر شود و شناخت ما را از خویشتن تعمیق بخشد و یا ممکن است به صورت یک تهدید درآید و ما را گرفتار از خودبیگانگی سازد. براساس این تبیین، سعی شده تا روش هایی نیزبرای مدیریت بهینه تحول هویت در عصر جهانی شدن ارائه شود. به طوری که بتوان از فرصت های موجود استفاده و از تهدیدات پیش رو جلوگیری نمود.

خلاصه ماشینی:

"حال پرسش بااهمیتی که مطرحمی‌شود این است که عوامل تحول در جایگاه منابع مختلف هویت‌ساز کدامند؟چرا ما تصوری کهاز خویشتن داریم،در گذر زمان متحول می‌شود و تصور دیگری جانشین آن می‌شود؟عاملدگرگونی در شناخت ما از مسائل مبتلا به خویش چیست؟چرا ما در یک دوره مشکل خود را درعرصه خاصی ملاحظه می‌کنیم و به تناسب آن،راه‌حل‌های مختلف ارائه می‌دهیم ولی بدون اینکهبه نتیجه ملموسی دست بیابیم،در یک دوره دیگر احساس می‌کنیم که هم در تشخیص نیاز خویشو هم در تجویز راهکار خطا رفته‌ایم؟ در این مقاله،کوشش خواهد شد تا نقش"جهانی شدن"در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده،بررسی شود و تمهیدات نظری لازم برای مدیریت بهینه این موضوع فراهم آید. IB} 1-گستره مفهومی با در نظر گرفتن فرضیه این نوشتار یعنی مرتبط ساختن تحول در تصور ما از خویشتن(متغیروابسته)با فرایند جهانی شدن(متغیر)مستقل)،وظیفه این قسمت از بحث،روشن نمودن معنا ومحتوای هریک از متغیرهای این فرضیه خواهد بود: الف)هویت و سلسله منابع هویت‌ساز چنان‌که در مقدمه اشاره شد،هویت عبارت از تصور و یا شناخت ما از خویش در برابر دیگراناست. درواقع تحت تأثیرگسترش ارتباطات،مقوله هویت نیز گسترۀ ارتباطات خود را جهانی می‌کند و از پدیده‌هایدوردست اثر می‌پذیرد و هم بر پدیده‌های دوردست اثر می‌گذارد و بر اثر این فعل و انفعالات،تصور ما از خویشتن دچار دگرگونی می‌شود و ما به شناخت‌های دیگری از وجود خویش نایلمی‌آییم،این شناخت را بهبود می‌بخشیم و حتی ممکن است که در همین مسیر،گرفتار از خودبیگانگی شویم."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.