Skip to main content
فهرست مقالات

بیومکانیک اجرای شوت جفت موفق و ناموفق بسکتبالیست های مرد نخبه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 7 تا 18)

کلیدواژه ها :

بسکتبال ،شوت جفت ،کینتیک ،کینماتیک زاویه ای

کلید واژه های ماشینی : شوت جفت موفق و ناموفق ، شوت جفت ، بیومکانیک اجرای شوت جفت موفق ، محل قرارگیری مرکز فشار ، مفاصل مچ پا ، ناموفق ، مچ پا ، شوت جفت سه‌امتیازی ، شوت موفق و ناموفق ، بررسی بیومکانیک اجرای شوت جفت

شوت جفت یکی از مهم ترین راه های کسب امتیاز در بازی بسکتبال است. لذا، شناسایی عوامل موثر بر موفقیت شوت جفت مورد توجه محققان قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی بیومکانیک اجرای شوت جفت موفق و ناموفق بسکتبالیست های مرد نخبه بود. در این تحقیق شش نفر از بهترین شوت زن های سوپرلیگ با میانگین سنی 23.33±3.04 سال، قد 18967±2.21 سانتی متر، وزن 84±5.58 کیلوگرم، و سابقه بازی 10±2.5 سال شرکت داشتند. هشت مارکر روی نشانگرهای آناتومیکی (برجستگی های استخوانی) ویژه آزمودنی ها نصب و از آن ها خواسته شد از دو مسافت 4.25 متر و 6.25 متر شوت جفت ارسال دارند. اطلاعات کینماتیکی (زاویه مفاصل، دیاگرم زاویه به زاویه) و کینتیکی (جا به جایی و محل قرارگیری مرکز فشار) مربوط به شوت های موفق و ناموفق با استفاده از دو دوربین فیلمبرداری و صفحه نیرو ثبت و پردازش شد. برای تجزیه و تحلیل آماری بین دو اجرای موفق و ناموفق آزمون ناپارامتری ویلکاکسون و مدل رگرسیون لجستیک در سطح (P£0.05) به کار رفت. در شوت جفت دو امتیازی اختلاف بین میانگین زوایای مفاصل در شوت موفق و ناموفق به ترتیب در مفاصل مچ پا، مچ دست، و ران و در شوت جفت سه امتیازی در مفاصل ران و مچ پا معنادار بود. نتایج به دست آمده نشان داد تغییرات زاویه ای مفاصل در لحظه رهایی و موقعیت قرارگیری مرکز فشار در وضعیت خمیدگی بر نتیجه شوت جفت تاثیر دارند.

خلاصه ماشینی:

"موقعیت مرکز فشار نسبت به مبدأ(مرکز صفحة نیرو)روی محور x در شوت جفت دو و سه امتیازی طی اجرا(از وضعیت آمادگی تا فرود) بحث و نتیجه‌گیری هدف از انجام این تحقیق عبارت بود از بررسی کینماتیک زاویه‌ای مفاصل بدن و برخی پارامترهای کینتیکی مؤثر بر اجرای شوت جفت موفق و ناموفق از دو فاصلة 25/4 و 25/6 متر. بررسی شکل‌های نوسانات محل قرارگیری مرکز فشار در طول اجرا در محور x ها نیز نشان می‌دهد که در ابتدای حرکت تا قبل از زمان پرش،نوسانات مرکز فشار در هر دو شوت موفق و ناموفق دو و سه امتیازی تقریبا یکسان است،ولی در ادامه(یعنی از مرحلة پرش تا فرود)نوسانات مرکز فشار در شوت موفق تا حدودی(به ویژه،در شوت جفت سه امتیازی)بیشتر از شوت ناموفق است،که به نوعی نشان‌دهندة افزایش جنبش و نوسان آزمودنی‌ها در شوت موفق است که به نوعی گفتة هادسون را مبنی بر اینکه جنبش و نوسان بالا در محور x ها در حین اجرای شوت جفت در موفقیت شوت اخلال پدیدمی‌آورد رد می‌کند(16). ازآنجاکه میزان نوسانات و محل قرارگیری مرکز فشار(خصوصا در محور y ها)رابطة نزدیکی با پایداری و تعادل در هنگام انجام شوت دارد(16)،تفسیر احتمالی این یافته آن است که در شوت موفق دو امتیازی و به ویژه در شوت جفت سه امتیازی در دو وضعیت پرش و فرود پایداری و تعادل آزمودنی‌ها نسبت به شوت ناموفق(برای دستیابی به حالت مطلوب شوت کردن)تا حدودی کاهش می‌یابد که این نتایج هادسون را مبنی بر اینکه پایداری بالا در شوت جفت باعث عدم موفقیت شوت می‌شود تأیید می‌کند(16)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)