Skip to main content
فهرست مقالات

موانع نشانه شناختی گفت و گوی تمدن ها

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 177 تا 186)

کلید واژه های ماشینی : تمدن‌ها، کتاب، موانع نشانه‌شناختی گفت‌وگویتمدن‌ها، علوم سیاسی دانشگاه تهران، موانع نشانه شناختی، گوی تمدن ها، گفت‌وگوی تمدن‌ها، موانع گفت‌وگوی تمدن‌هاتوسط نویسندۀ، کتاب موانع نشانه‌شناسیگفت‌وگوی تمدن‌ها، سخن

خلاصه ماشینی:

"آرمان نخستین راقم چنین بود که بابازشناخت آن‌چه کتاب دربردارد،خوانندگان این جستار را به برنهادۀکتاب موردنظر رهنمون سازد ولی ازآن‌جا که نویسندۀ گرامی،خودبه‌گونه‌ای استادانه همگی مطالب را درمقدمه 12 صفحه‌ای-که گویی فصلیمستقل از کتاب می‌باشد-آورده‌اند،بهمختصری از آن اشاره می‌شود(صص 11-7). در فصل نخست(صص 52-13)،نویسنده به تفصیل دربارۀ نشانه‌شناسیو عناصر سازنده آن به بحث می‌پردازدو علت بحث مستوفی نویسنده در باباین روش این است که ممکن استخوانندگان کتاب با این روش آشناییچندانی نداشته باشند. در فصل‌های سوم و چهارم کهتحت عناوین‌''نشانه،معنا وگفت‌وگوی تمدن‌ها''و''ایدئولوژی،خاصیت نشانگی و موانع گفت‌وگویتمدن‌ها''(صص 109-71)از آن یادشده است،موانع گفت‌وگوی تمدن‌هاتوسط نویسندۀ محترم به بحث گذاشتهشده است. البته در فصل سوم بیشتر بهمبانی نظری این امر اشاره می‌شود ونویسنده محترم نشان می‌دهد کهتمدن‌ها در تماس با یکدیگر،بر پدیدۀتقلیل معنی تأکید می‌کنند. روال بر این است که طرح رویجلد باید به‌گونه‌ای برگزیده شود کهخود بیانی غیر نوشتاری از عنوان کتابباشد و یا از لحاظ نشانه‌شناختی، نشانه‌ای از موضوع کتاب باشد. پس از بررسی کامل از چندوچونمنابع یاد کرده شده در کتابنه،روشنگردید که حدود 15 عنوان فارسی و28 عنوان انگلیسی(جمعا 43 عنوان)در کتابنامه آمده است ولی هیچ ردپاییاز آن در متن کتاب موجود نمی‌باشد؟! از دیگرسو چهل و اندی منبع نیزدر متن کتاب آمده و بدان استناد شدهاست درحالی‌که هیچ یادی از آن درکتابنامه نیامده است(حدود یک سومهمه کتابنامه)؟! ááStrategies of Lying''in Marshal Blonsky(edited),On Sign: Semiotics Reader,London,Basil Blackwell,PP. دریافت نخستین از گفت‌وگویتمدن‌ها،در آغاز تولد،نزد مخاطباناصلی چنین بود که این سخن نیز چونآن روی دیگر سخن و گزارۀ برخوردتمدن‌ها،امری است همه راهبردی،برای آرمان‌هایی از آن دست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.