Skip to main content
فهرست مقالات

معرفی و نقد کتاب: مؤلفه های هویت ملی در ایران

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 227 تا 240)

کلید واژه های ماشینی : هویت ملی، مؤلفه‌های هویت ملی در ایران، ایران، نقد، هویت ملی ایرانی، ملی، مقاله، قاله‌ی، نقد کتاب، سلطنت

خلاصه ماشینی:

"7-بی‌دقتی در حروف‌چینی،نمونه‌خوانی یا حتی نگارش،موجبات پدید آمدن بسیاری از عبارت‌های نامفهوم شده استکه در زیر به برخی از آنها اشارهمی‌شود: صفحه‌ی 20-در مشروطه اولینسلطنت بود!!(چه چیز اولین بود؟)(اولین سلطنت یعنی چه؟) صفحه‌ی 20-دین می‌باید ازدامنه نفوذ می‌کاست!(نفوذ چهچیزی؟) صفحه‌ی 22-مشروطه‌گران!(یعنی چه؟شاید مقصودمشروطه‌گرایان باشد!) صفحه‌ی 153-نزدیک به 150سال است که ملت ما با مفهوم آشناشده است!(با کدام مفهوم؟) صفحه‌ی 205-در جوامعاسلامی،از کی سیاست جدیدیبه عنوان میوه درخت پربار تشیععرضه می‌شود!!(معنای این جملهچیست؟) در مجموع،اثر حاضر هرچنداشاره‌های جالبی به پاره‌ای منابع ومتون دست اول داشته و مواد وداده‌های خام قابل توجهی ارایهمی‌دهد که می‌تواند زحمتجست‌وجو را برای خواننده‌یپژوهشگر،کاهش دهد،اما به عنوان یک اثر پژوهشی نه تنها قابل قبولنیست بلکه به مثابه‌ی اثری که ازجانب یگانه پژوهشگاه علوم انسانیکشور عرضه شده،موجبات حیرت وتأمل فراوانی را فراهم می‌آورد. معمولا چنین آثاری می‌باید از یکویراستار معین جهت تأمین اهدافزیر بهره بگیرد کند: 1-گردآوری مقالات با اهدافخاص 2-نگارش مقدمه و نتیجه برای اثر 3-یکدست ساختن متن اثر 4-یکسان‌سازی ارجاعات و انتقالمنابع به انتهای اثر عبارت‌های نامفهوم شده استکه در زیر به برخی از آنها اشارهمی‌شود: صفحه‌ی 20-در مشروطه اولینسلطنت بود!!(چه چیز اولین بود؟)(اولین سلطنت یعنی چه؟) صفحه‌ی 20-دین می‌باید ازدامنه نفوذ می‌کاست!(نفوذ چهچیزی؟) صفحه‌ی 22-مشروطه‌گران!(یعنی چه؟شاید مقصودمشروطه‌گرایان باشد!) صفحه‌ی 153-نزدیک به 150سال است که ملت ما با مفهوم آشناشده است!(با کدام مفهوم؟) صفحه‌ی 205-در جوامعاسلامی،از کی سیاست جدیدیبه عنوان میوه درخت پربار تشیععرضه می‌شود!!(معنای این جملهچیست؟) در مجموع،اثر حاضر هرچنداشاره‌های جالبی به پاره‌ای منابع ومتون دست اول داشته و مواد وداده‌های خام قابل توجهی ارایهمی‌دهد که می‌تواند زحمتجست‌وجو را برای خواننده‌یپژوهشگر،کاهش دهد،اما به عنوان یک اثر پژوهشی نه تنها قابل قبولنیست بلکه به مثابه‌ی اثری که ازجانب یگانه پژوهشگاه علوم انسانیکشور عرضه شده،موجبات حیرت وتأمل فراوانی را فراهم می‌آورد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.