Skip to main content
فهرست مقالات

معرفی و نقد کتاب: عشایر مرکزی ایران

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 219 تا 238)

کلید واژه های ماشینی : عشایر ، عشایر مرکزی ایران ، ایل ، عشایر کهگیلویه و بویراحمد ، کهگیلویه و بویراحمد ، کتاب ، اجتماعی ، خانوار ، ایران ، کتاب عشایر مرکزی ایران

خلاصه ماشینی:

"تحقیقات انجام گرفته در زمینه‌یتحقیقات اجتماعی-فرهنگی درایران نشان می‌دهد که تا اوایل دهه‌یهفتاد هجری شمسی،تنها 250 عنوانکتاب در مورد عشایر ایران نگارشیافته است،که از این تعداد تنها 34عنوان کاملا پیرامون عشایر بوده است. دیگر آن‌که تعیین حجمنمونه(1200- n )مبتنی بر چهفرمولی انتخاب شده است،تا قابلیتتعمیم به کل منطقه را داشته باشد؟آیا انتخاب نمونه‌ها به‌گونه‌ای بودهاست که همگان شانس مساوی برایبیان وضعیت غذای مصرفی خود راداشته باشند؟و از سوی دیگر به نظرمی‌رسد نوع غذای مصرف شده دریک روز(سه وعده)،قابلیت تعمیمبه کل سال و فصول مختلف را نداردو لازمه‌ی آن،تکرار این پرسش درهفته‌های متوالی،با رعایت اصولعلمی تحقیق روی همان نمونه است،تا بتوان از روند تغییرات،یکارزیابی علمی به دست آورد. با آن‌که بیش از 155 جدول ونمایه‌های آماری مختلف،از نکاتمهم و برجسته‌ی کتاب محسوبمی‌شوند و مؤلف تلاش بایسته‌ای درپردازش آنها به عمل آورده است،دربرخی موارد به نظر می‌رسد دقتلازم در پردازش داده‌ها به عملنیامده است؛چنان‌که در بیان جمعیتلرها در سرشماری زمان سلطان حسینصفوی در 1128 هجری قمری،لرهای فیلی 35 لک خانوار،(هرلکصد هزار خانوار)لک‌وزنده 1/5 لکخانوار،بختیاری‌ها 22 لک،و لرهایممسنی 2 لک عنوان شده‌اند که بااحتساب هر لک 100 هزار خانوارذکر شده،جمعیت لرها در آن زمان6/050/000 خانوار بوده،که چنان‌چهمتوسط هرخانوار را پنج نفر بدانیمجمعیت لرها در اوایل قرن دوازدهمهجری بالغ بر 30/250/000 نفر برآورد می‌شود که از جمعیت کلمردم ایران حتی در دهه‌های اولیه‌یقرن حاضر هم بیش‌تر نشان می‌دهد،در این‌جا قطعا اشتباهی رخ داده کهنیازمند اصلاح بوده است. با این حال بحث ازساختار اجتماعی ایلات در کتبمختلف بر همین روال موجود درکتاب عشایر مرکزی آمده است؛و بهنظر می‌رسد به طور کلی،نیازمند یکبازنگری منبعث از نارسایی اینتقسیم‌بندی با تحولات و تحرکاتترکیب ایلی در طول تاریخ در اینموضوع می‌باشد،و لذا تنها مربوط بهکتاب مورد نظر نیست."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.