Skip to main content
فهرست مقالات

کردان پارس و کرمان

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 239 تا 248)

کلید واژه های ماشینی : رم، فارس، استان، استان فارس، کتاب، استان کرمان، پارس و کرمان، کردها، شهرها، نماد

خلاصه ماشینی:

"بخش نهایی:به شهرها وروستاهایی اشاره دارد که نام آن‌هابا واژه کرد پیوند دارد،سپس ایناسامی را در استان‌های دیگر هممورد اشاره قرار داده است،ولی دردو استان به تفصیل بیش‌تری به آنپرداخته شده است. این بخش،اولین سلسله پادشاهی درایران(مادها)و پارس‌ها را از اعقابکردهای فعلی معرفی می‌کند،و سپسبا استفاده از اسناد تاریخی و سنگنوشته‌های باقیمانده،اثبات می‌نمایدکه نه تنها،مادها و پارس‌ها از نژادکردها می‌باشند،بلکه ساسانیان واعقاب آن‌ها را نیز از ایل شبانکاره-که مدتی در فارس حاکم بوده است-می‌داند،و برای اثبات این مدعا بهنامه‌هایی که به اردشیر بابکان نوشتهشده است و او را از نژاد کرد وتربیت‌شده‌ی کردها و بزرگ‌شدهآن‌ها می‌داند استناد می‌کند. ردهای کرمان بخش چهارم کتاب(360-319)،به پراکندگی کردها در استان کرمانپرداخته و بیان می‌کند که مهنی‌هایفعلی کرمان،از بازماندگان کردانکوفج می‌باشند که در منطقه‌یجیرفت زندگی می‌کنند و برخیکرمان‌پژوهان(ابراهیم باستانی پاریزی)نیز این نظر را تا حدودی تأییدمی‌کنند(ص 356). سؤال این است که هدفنویسنده‌ی محترم از نگارش کتابچه بوده است؟آیا به این هدفرسیده است؟و دیگر این‌که روشیکه برای رسیدن به هدف انتخابکرده است،از نظر علمی صحیح بودهاست یا خیر؟ با مطالعه‌ی اثر،چنین به نظرمی‌رسد که نویسنده‌ی محترم قصدداشته است وضعیت فعلی کردهاییرا که در دو استان مذکور زندگیمی‌کنند،از منظر مردم‌شناسی موردبررسی قرار داده و به خوانندگانخود معرفی نماید. 5-با توجه به این‌که بخش اعظمکتاب به کردهای پارس اختصاصیافته است،به نظر می‌رسد،اگرنویسنده‌ی محترم،دایره‌ی تحقیقخود را فقط به فارس محدود می‌کردبهتر بود؛و بررسی کردها کرمان را،آن هم فقط به استناد کتب تاریخ،بدون مراجعه به میدان تحقیق رهامی‌کرد و عنوان کتاب را تغییرمی‌داد،علمی بودن اثر،خود را بهترنشان می‌داد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.