Skip to main content
فهرست مقالات

قبله ی عشایر، کعبه ی کشور

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 103 تا 124)

کلید واژه های ماشینی : عشایر، ایل، ایران، اقوام، سیاسی، شاه، عشایر ایران، دولت، قومیت، قبیله

این نوشته در پی آن است که به نقش عشایر در حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران بپردازد. بدین منظور دو فرضیه را مورد برسی قرار داده است: فرضیه‌ای که در این باره برای عشایر نقش منفی قایل شده و دیگری فرضیه‌ای که نقش مثبت عشایر را در این خصوص تاییـد می‌کنـد؛ آن‌گاه با اشـاره به بحث اقـوام در جوامع غربی و تفاوت بنیادین آن‌ها با مقوله‌ عشایر در ایران و ذکر نمونه‌هایی از عملکرد ایلات مختلف عشایـر ایـران، فرضیه‌ دوم را پاسخ مناسبی بـرای پرسش اصلی مقاله معرفی می‌کند.

خلاصه ماشینی:

"مطلب دیگری که به نظر می‌رسد در تکوین فرضیه‌ی نخست تأثیر داشته و ناشی ازبرداشت نادرست از مفهوم قومیت و عشایر است،تلقی ناصواب از مبارزات ودرگیری‌های عشایر با دولت مرکزی و تعبیر آن به دولت‌ستیزی است؛حال آن‌که اینرویکرد با تعریفی که از عشایر ایران ارایه کردیم به هیچ وجه سازگار نیست ودرگیری‌ها و مبارزات عشایر و دولت‌های مرکزی در ایران،کشمکشی درون ملتی بودهکه یا ناشی از تعدی و اجحاف دولت‌ها به حقوق اجتماعی عشایر بوده یا ناشی ازتخلفات طبیعی عشایر است که ممکن همانند هربخش دیگر جامعه از سوی این قشراز جامعه هم سر بزند و این،کشمکش با کشمکش اقوام در جوامع غربی تفاوتماهوی دارد. مطلب دیگری که به نظر می‌رسد در تکوین فرضیه‌ی نخست تأثیر داشته و ناشی ازبرداشت نادرست از مفهوم قومیت و عشایر است،تلقی ناصواب از مبارزات ودرگیری‌های عشایر با دولت مرکزی و تعبیر آن به دولت‌ستیزی است؛حال آن‌که اینرویکرد با تعریفی که از عشایر ایران ارایه کردیم به هیچ وجه سازگار نیست ودرگیری‌ها و مبارزات عشایر و دولت‌های مرکزی در ایران،کشمکشی درون ملتی بودهکه یا ناشی از تعدی و اجحاف دولت‌ها به حقوق اجتماعی عشایر بوده یا ناشی ازتخلفات طبیعی عشایر است که ممکن همانند هربخش دیگر جامعه از سوی این قشراز جامعه هم سر بزند و این،کشمکش با کشمکش اقوام در جوامع غربی تفاوتماهوی دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.