Skip to main content
فهرست مقالات

میزگرد: عشایر و هویت ایرانی (2)

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

ISC (42 صفحه - از 205 تا 246)

کلید واژه های ماشینی : عشایر، ایلات، هویت، ایران، مراتع، زندگی عشایر، ایلات و عشایر، عشایر و هویت ایرانی، هویت ملی، اقوام

خلاصه ماشینی:

"به نظر من می‌بایستی حد مناسبی از جمعیت عشایر را حفظ کنیم؛زیرا عشایر،علاوه بر جنبه‌ی اقتصادی و تولیدات دامی و کمک به چرخه‌ی مواد و آباد کردن من فکر می‌کنم تا زمانی که ما به نیروی نظامی زمینی و به جنگ چریکی نیازمندیم،به این عشایر نیز نیاز جدی خواهیم داشت؛در صورتی که امروزه نگا هصرف اقتصادیبه عشایر و عدم درک درست از واقعیت و اثرات وجودی عشایر،موجب شده است کهسیاستگزاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به سمت یکجانشین ساختن آنان متمایل گردد و وجودعشایر را دلیل عقب‌افتادگی جامعه بدانند؛به نظر من،نگاه به عشایر باید از چند منظرمورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد و از توجه صرف اقتصادی به آنان پرهیز شود؛زیراهمان گونه که دورکیم می‌گوید،پدیده‌های اجتماعی به خاطر پیچیدگی‌های خاص خودقابل تقلیل به مسایل جغرافیایی یا اقتصادی یا روانی نیستند. برایاین‌که عشایر از این زندگی سخت راحت شوند،در عین حال آواره‌ی خیابان‌هایشهرها نشوند و منافع ملی در حفظ سطح تولیدات دامی و اشتغال و بهره‌برداری ازمنابع طبیعی تجدید شوند حفظ شود،مسأله‌ی رمه‌گردانی را مطرح کردم؛ولی معتقدمطی یک برنامه در یک دوره‌ی دهساله و حداکثر تا 1400 باید به کلی وضع موجود رادگرگون کرد و ایران در سال 1400 نباید کوچ‌رو داشته باشد و باید همه‌ی نیازهایدامی خود را از طریق تولیدات صنعتی(دام‌داری صنعتی)تأمین کند و از مراتعبهره‌برداری‌های دیگر مثل تولید عسل،توسعه‌ی توریسم،بهره‌برداری اکولوژیکی،تأمینگیاهان دارویی و غیره به عمل آورد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.