Skip to main content
فهرست مقالات

مدرنیته ایرانی: روشنفکران و پارادایم عقب ماندگی ایران

نویسنده:

ISC (8 صفحه - از 173 تا 180)

کلید واژه های ماشینی : روشنفکران ، پارادایم ، روشنفکران و پارادایم عقب‌ماندگی ایران ، مدرن ، مدرنیته‌ی ایرانی ، ایرانی ، عقب‌ماندگی ، درنیته ایرانی ، نسل ، کتاب

خلاصه ماشینی:

"الگوی مؤلف در این کتاب،الگویپارادایمی است؛چرا که تصور شدهاست بررسی اندیشه‌ی روشنفکریبر اساس تحول پارادایمی،در مقایسه باروش‌های دیگر کارآمدتر است: تأکید در بر رابطه و تزاحم«سنت ومدرنیته»به عنوان مسأله‌ی اصلی روشنفکری در دوره‌ی اخیر،موجبطرح مباحث تکراری و متناقض شدهاست؛زیرا گسترش این مطالب در پیالقای این مفهوم است که روشنفکرانایرانی در دوره‌ی معاصر راه به جایینبرده،درجا می‌زنند. فصل دوم به تعریف سنخ شناسی از روشنفکران اختصاص یافته است وعوامل مؤثر در شکل‌گیری جریانروشنفکری تشریح شده است. فصل سوم نیز در پاسخ به چندینسؤال تنظیم شده است:مدرنیته‌ی ایرانیچیست؟ویژگی‌ها و عناصر آن کداماست؟آیا می‌توان از روی‌کردهایمختلف در مدرنیته‌ی ایرانی سخنگفت؟در این فصل پس از ذکردیدگاه‌های دیگران راجع به مشخصاتمدرنیته‌ی ایرانی،تلقی نویسنده ازمدرنیته‌ی ایرانی روشن می‌شود. منظور از معلق بودنمدرنیته این است که مدرنیته‌ی ایرانیدر فضای خالی بین لایه‌های اجتماعیفرهنگی ایرانی مستقر شده است. اینمفهوم با حساسیت‌های سیاسی پهلویاول و روشنفکران رسمی مطرح وبه عنوان مرکزی‌ترین مسأله این دورهتلقی شده است(صص 199-239). نویسنده صرفا درفصل‌های سه و چهار از مدرنیته‌یایرانی سخن گفته است و بقیه‌ی فصولبه گونه‌ای در خدمت تشریح روشنفکریدر ایران قرار گرفته است. در جایی،نویسنده از پارادایم فکریحاکم بر همه‌ی دوره‌های روشنفکری در ایران سخن می‌گوید(منظور پارادایمفکری عقب‌ماندگی)و در جای دیگربر پارادایم موجود در هردوره وهم‌چنین بر وضعیت چند پارادایمی دردوره‌ی بعد از انقلاب اشاره می‌کند. 2-کتاب-همان طور که اشاره شد-بیش‌تر بر روشنفکران ایرانی و توجهآن‌ها به مسأله عقب‌ماندگی متمرکز شدهاست و مدرنیته‌ی ایرانی صرفا بخشی ازکتاب را به خود اختصاص داده است. برای جامعه‌ای چون جامعه‌ی ما،مدرن بودن یک بعد مهم‌تر نیز دارد وآن نحوه‌ی مواجهه و بیم و امیدهایبرخورد با غرب است که نویسنده اینبعد را به خوبی تشریح کرده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.