Skip to main content
فهرست مقالات

ویلیام اکامی و درافکندن طرح تجربه گرایی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : اکام ، شئ ، شناخت انتزاعگر ، ادراک ، شناخت ، عقل ، عقل ، نفس ، شناخت شهودی ، آکوئیناس

خلاصه ماشینی:

"در این باب آنچه محوریت دارد روایت اکام از شناخت شهودی‌1است که‌ مبنای تجربه‌گرایی او است و نیز فعل ادراکی دیگری که از آن به شناخت‌ (1) egdelwonk evitiutni انتزاعگر1تعبیر می‌کند و در پیوند نزدیک با آن اصطلاح مهم دیگری باید شرح داده شود که حکایت از نحوه‌ای عادت ذهنی‌2دارد که ضامن بقای علم‌ در ذهن فاعل شناسا است. *** اکام در یکی از مهمترین نوشته‌های خود از شناخت شهودی‌ای‌ سخن به میان آورده است‌9که بی‌واسطه از سوی خداوند در ذهن می‌تواند پدید آید،بدون آنکه شئ متعلقی در همان حال موجود باشد: آیا نسبت به چیزی که وجود ندارد می‌توان شناخت شهودی داشت؟ نه نمی‌توان:زیرا تناقض‌گویی است که فعل مشاهده صورت پذیرد اما چیزی باری مشاهده وجود نداشته باشد؛... 10 البته از ادامهء گفته‌های اکام این نکته را می‌توان برداشت کرد که‌ ایجاد شناخت شهودی بی‌واسطه از جانب خدا،به چیز راجع است که هر چند در زمان حال موجود نیست اما،یا در گذتشه وجود داشته است،و یا از منظر سرمدی خداوند،امکان وجود یافتن دارد: ... 16ایشان چنین استدلال کردند که بنابر گفته‌های اکام،حتی‌ خداوند که قدرت مطلق دارد نمی‌تواند از دل شناخت شهودی به آنچه که‌ وجود ندارد،حکمی کاذب در باب وجود آن بیرون آورد و از این روی به‌ شناخت انتزاعگر متوسل می‌شود. شناخت شهودی نیز مانند شناخت انتزاعگر می‌تواند منجر به خطا شود و از این حیث مزیتی ذاتی بر انتزاعگر ندارد هر چند به‌ لحاظ تفاوت در عملکرد،صدور احکامی را دربارهء اشیاء موجب می‌شود که‌ از عهدهء شناخت انتزاعگر بر نمی‌آید و به همین سبب در شرایط طبیعی مبدأ قابل اعتمادی برای علم است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.