Skip to main content
فهرست مقالات

حرکت اجتماعی علیه جرم صنفی در امریکا: بررسی نقش وکلای عمومی محلی

نویسنده:

(22 صفحه - از 15 تا 36)

کلید واژه های ماشینی : جرمهای ، جرمهای یقه سپید ، وکلای عمومی محلی ، جرمهای صنفی ، محاکمه جرمهای یقه سپید ، امریکا ، نوعی جرم یقه سپید ، جرم صنفی در امریکا ، کنترل جرمهای صنفی ، نقش وکلای عمومی محلی

همیشه کنترل جرمهای صنفی که نوعی جرم یقه سپید است. تنها به عهده دولت مرکزی امریکا (federal Goverment) بوده است. اما رفته رفته وکلای عمومی محلی و ایالتی نیز خود را درقبال کنترل این مسئله اجتماعی مسئول احساس نمودند . علی رغم نقش تاریخی دولت مرکزی در مبارزه با جرمهای صنفی‘ اگر برنامه مبارزه با این جرمها بخواهد حقیقتا مؤثر واقع شود‘ باید دولت محلی در این مبارزه نقش داشته باشد و مقامات حقوقی د رسطوح محلی‘ ایالتی و مرکزی فعالیتهایشان را با همکاری و هماهنگی لازم به انجام رسانند. از آنجا که متاسفانه اطلاع دقیقی از چگونگی برخورد وکلای محلی با انواع مختلف جرمهای یقه سپید در دست نیست . تحقیق حاضر سعی دارد. از طریق انجام یک survey بررسی نمونه گیری سراسری از تمام وکلای عمومی محلی در آمریکا ‘ بررسی نماید که مقامات حقوقی محلی به چه میزان بر علیه جرمهای صنفی فعالیت دارند و چگونه با این جرمها مقابله می کنند . در این تحقیق سه سوال مد نظر است: اول: آیا وکلای عمومی محلی ارتکاب جرمهای صنفی را یک مسئله جدی و روبه رشد می دانند؟ دوم : وکلای عمومی محلی نوعا چه تعداد و چه نوع از جرمهای صنفی را تحت تعقیب قرار می دهند؟ سوم: آیا ‘ برای مقابله با جرمهای صنفی‘ ترتیبات جدید ساختی در درون ادارات وکلای عمومی محلی و در بین این ادارات و دیگر نهادهای اجرایی بوجودآمده است. نویسنده : دکتر فاطمه سید ابراهیمی ـ

خلاصه ماشینی:

"(3)-جرم یقه سپید(White-Collar Crime)جرمی است که نوعا توسط طبقه‌ای از جامعه که از موقعیت اجتماعی بالایی برخوردار هستند، در پروسه عهده دولت مرکزی امریکا(Federl Government)بوده است، اما رفته رفته وکلای عمومی محلی و ایالتی 4 نیز خود را در قبال کنترل این مسئله اجتماعی مسئول احساس نمودند. جدول 2 تعداد محاکمات جرمهای صنفی در حوزه‌های شهری در یک سال{Tجرم صنفی‌\تعداد محاکمات(درصد)T/} {Tهرگز\کمتر از یک مورد در هر سال‌\یک تا سه مورد در هر سال‌\بیشتر از سه مورد در هر سالT/} {Tکلاهبرداری از مصرف کننده‌\6/31\6/32\8/20\0/15T/} {Tتقلب در اوراق قرضه‌\5/6\0/28\2/12\45/3T/} {Tعدم جبران خسارت توسط شرکتهای بیمه‌\9/36\6/39\6/14\0/9T/} {Tکوتاهی در پرداخت مالیات‌\6/61\2/25\5/7\6/5T/} {Tدروغگویی در اعلام خسارت‌\3/40\5/33\9/14\3/11T/} {Tوجود شرایط غیر صحیح و ناامن در محیط کار\9/67\7/25\2/5\2/1T/} {Tآلودگی محیط زیست‌\4/45\5/33\1/13\2/8T/} {Tرشوه‌\6/50\5/37\6/9\2/2T/} {Tاستفاده از روشهای ناصواب در تجارت‌\1/75\5/17\0/3\4/4T/}شبکه‌ها، همکاریها و هماهنگیها:استفاده گسترده از شکبه‌های کنترل و انعقاد پیمانهای همکاری شواهدی خواهند بود دال بر آنکه حرکت بر علیه جرمهای صنفی به محکوم نمودن این جرمها اکتفا ننموده است و به سوی اصلاح نهادی پیش می‌رود. جدول 3 اثر تشکیلات خاص در فراوانی جرمهای صنفی در نواحی شهری(به درصد){Tجرم صنفی‌\تشکیلات خاص بله‌\خیرT/} {Tیک تا سه مورد در هر سال‌\بیش از سه مورد در هر سال‌\یک تا سه مورد در هر سال‌\بیش از سه مورد در هر سالT/} {Tکلاهبرداری از مصرف کننده‌\4/30\2/41\6/17\4/6T/} {Tتقلب در اوراق قرضه‌\0/32\6/12\5/5\0/0T/} {Tعدم جبران خسارت توسط شرکتهای بیمه‌\7/26\8/24\6/10\9/3T/} {Tکوتاهی در پرداخت مالیات‌\8/12\7/11\8/5\6/3T/} {Tدروغگویی در اعلام خسارت‌\2/24\3/27\9/11\1/6T/} {Tوجود شرایط غیر صحیح و نا امن در محیط کار\0/1\0/11\3/1\3/3T/} {Tآلودگی محیط زیست‌\6/19\6/20\9/10\2/4T/} {Tرشوه‌\2/4\12/6\9/4\0/1T/} {Tاستفاده از روشهای ناصواب در تجارت‌\9/7\9/14\3/1\0/1T/} از وکلای پاسخ دهنده سؤال شد که تا چه حد با نهادهای مذکور در پرسشنامه همکاری داشته اند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.