Skip to main content
فهرست مقالات

دیار آل محمد (ص): سیمای زکریا بن آدم

نویسنده:

(6 صفحه - از 34 تا 39)

خلاصه ماشینی:

"از سوی دیگر زنده‌نگهداشتن یاد و نام «راویان حدیث‌» وظیفه‌ای بزرگ و رسالتی مذهبی است که هر فرد دینداری خود را وامدار آنان می‌داند، مطالب فوق، نگارنده را بر آن داشت تا با اطلاعات اندک خویش به ترسیم زندگی یکی از چهره‌های درخشان قرن دوم هجری نشیند و سیمای تابناک «زکریابن آدم اشعری‌» قمی را در برابر دیدگان نسل جوان قراردهد. زکریای اشعری در این دوران توانست در منطقه قم، با هرگونه کجروی و انحراف اعتقادی مبارزه‌کرده و جامعه را از آن بلای خانمان‌سوز درامان نگهدارد، زکریابن آدم به نقل از استادش - داوود رقی - حدیثی را درباره امامت امام رضا(ع) نقل کرده‌است (25) که خود بهترین دلیل بر موضعگیری سیاسی و اعتقادی آن ستاره اشعری است. امام رضا(ع) در این حدیث گهربار، زکریای اشعری را با پدر بزرگوار خویش - امام کاظم(ع) - مقایسه کرده‌است و او را از بندگان صالح خداوند برشمرده‌است، از دیدگاه آن امام بزرگ، زکریابن آدم موجب خیر و برکت فراوان در شهر قم بوده‌است زیرا آن فقیه امین، پناهگاه محرومان و نیازمندان بوده و شمع درخشان پویندگان دانش و فضیلت در شهر قم گشته‌است. این سخنان ارزنده حضرت امام جواد(ع) دربردارنده و بیانگر عظمت و بزرگی زکریابن آدم است و چندان نیازی به توضیح ندارد اما آنچه قابل توضیح است اینکه منظور از «اختلاف میمون و مسافر» همان اختلافاتی است که درباره امامت آن حضرت بین شیعیان بوجود آمده‌بود."

کلید واژه های ماشینی:

زکریا ، امام ، زکریابن آدم‌بن عبدالله اشعری قمی ، اشعری ، زکریابن آدم ، امام رضا ( ع ) ، قم ، زکریابن آدم اشعری ، اشعریان ، حدیث

صفحه: از 34 تا 39