Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل رابطه بین فناوری و سرمایه انسانی در صنایع مبتنی بر دانش

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (40 صفحه - از 131 تا 170)

در ادبیات مرسوم علوم اقتصادی دو واژه سرمایه انسانی و فناوری به عنوان دو عامل تولید جدا از هم مورد توجه قرار می‌گیرند. در حالی که از چشم انداز اقتصاد مبتنی بر دانش در یک بنگاه مبتنی بر دانش این دو مفهوم دو نمود متفاوت از دانش معین هستند. دراین مقاله رابطه بین سرمایه انسانی و فناوری از چشم ‌انداز یادشده در دو مرحله تولید و بهره ‌برداری از آنها تحلیل شده است. این تحلیل از دو بعد نظری و تجربی صورت گرفته است. درتحلیل نظری نشان داده شده است که سرمایه انسانی و فناوری در کنش متقابل در چارچوب سه بازار خدمات آموزشی، سرمایه انسانی و فناوری در یک راستا و متناسب با یکدیگر تولید و انباشت می شوند. تحلیلهای تجربی نیز نشان می‌دهد که بهره‌برداری از سرمایه‌‌انسانی و فناوری در بنگاههای مبتنی بر دانش ایران، لازم و ملزوم یکدیگرند. بنابراین، برای افزایش بهره‌وری تولید و رشد ارزش افزوده در صنایع مبتنی بر دانش ایران، سرمایه‌گذاری در انباشت یکی باید متناسب و در راستای سرمایه ‌گذاری در انباشت دیگری باشد.

خلاصه ماشینی:

"در این مطالعات که در 6 سطح شغل یا کارگر، واحد تولیدی، بنگاه، صنعت، بخش و ملی انجام شده است، موفقیت تحصیلی به سال، پیشرفت تحصیلی به‌سطوح مهارت، دسته‌بندی‌حرفه‌ای در کارگران یقه سفید و یقه آبی به عنوان نمایندگان مهارت یا سرمایه انسانی و مخارج تحقیق و توسعه، شدت تحقیق وتوسعه (نسبت وجوه تحقیق و توسعه به فروش خالص)، کالاها و تجهیزات‌ سرمایه‌ای جدید، سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی جدید و تکنولوژی اطلاعات، سن کالاهای سرمایه‌ای، نوآوری در فرایند و محصول، رشد در نسبت سرمایه به کار، استفاده از کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات، نسبت سرمایه‌گذاری در کامپیوتر به کل سرمایه‌گذاری،حق امتیازهای صنعتی، بهره‌وری کل عوامل، نسبت دانشمندان و مهندسان به کل اشتغال، نرخ _______________________________ [1]. با توجه به اینکه دوره تحلیل در این مقاله کوتاه مدت است، تکنولوژی تولید به صورت ضرایب ثابت با سه نهاده تولید متغیر : سرمایه فیزیکی ،سرمایه انسانی و موجودی دانش در نظرگرفته می‌شود: رابطه(3) در این رابطه: T= دانش تولید شده در بنگاه دانش است. Technology تصویر3- رابطه بین بهره برداری از فناوری جدید و سرمایه انسانی (رابطه بین فعالیت وشغل) درفرایند تولید بنگاه مبتنی بر دانش یادآوری این نکته لازم است که یادگیری تجربی یک شیوه تولید دانش است که به‌‌صورت غیرفکری[5] و درخط تولید کالاهای فیزیکی[6] انجام می‌شود. این فرضیه با استفاده از نظریه اقتصاد مبتنی بر دانش بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و این نتیجه نظری به عنوان یک فرضیه حاصل شد که در فرایند تولید کالا وخدمات مبتنی بر دانش، میزان اشتغال دانش‌آموختگان آموزش‌عالی به عنوان سرمایه انسانی عالی با تغییر تکنولوژی رابطه مثبت دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.