Skip to main content
فهرست مقالات

مهارتهای فراشناختی و شناختی دانشجویان پزشکی و مهندسی پزشکی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 25 تا 54)

کلیدواژه ها :

مهارتهای فراشناختی ،‌ دانش‌شناخت ،تنظیم شناخت ،عملکرد ،دانشجویان پزشکی و مهندسی ،آموزش و یادگیری

کلید واژه های ماشینی : فراشناختی ، دانشجویان پزشکی و مهندسی پزشکی ، دانشجویان ، دانش ، شناخت ، دانش شناخت و تنظیم شناخت ، استعدادهای فراشناختی به استعداد درک ، نمره امتحان پایان ترم ، استعدادهای فراشناختی ، نمره امتحان

استعدادهای فراشناختی به استعداد درک و کنترل مطلب مورد یادگیری گفته می‌شود. در این پژوهش مفهوم اصلی فراشناخت متشکل از دو عامل اصلی دانش شناخت و تنظیم شناخت، ارتباط آماری بین دانش شناخت و تنظیم شناخت و ارتباط بین دو عامل اصلی فراشناخت (دانش شناخت و تنظیم شناخت) با ارزشهای تجربه شده عملکرد فراشناختی و شناختی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحلیل در این پژوهش تحلیل کواریانس، مورد خاص تحلیل عامل تأییدی با استفاده از برنامه Amos است. آزمون نیکویی برازش برای دانشجویان پزشکی و مهندسی نشان داد که اختلاف بین کواریانس‌های پیش‌بینی شده توسط مدل و نمونه‌های مشاهده شده معنی‌دار نیست. بنابراین ، مدل دو عاملی (دانش شناخت و تنظیم شناخت) مناسب است. نتایج برای دانشجویان پزشکی و مهندسی پزشکی مشابه است. این تشابه استواری دو آزمایش را نشان می‌دهد. دو عامل با یکدیگر همبستگی بالایی دارند. رابطة بین دانش شناخت و تنظیم شناخت با ارزشهای تجربه شده عملکرد فراشناختی (استعداد تخمین نمره امتحانی پیش از امتحان پایان ترم و استعداد تخمین نمره امتحانی پس از امتحان پایان ترم) معنی‌دار بود. رابطة معنی‌دار بین دانش شناخت و عملکرد شناختی (نمره امتحان پایان ترم) برای دانشجویان دانشکده پزشکی و تنظیم شناخت و عملکرد شناختی (نمره امتحان پایان ترم) برای دانشجویان مهندسی نشان داد که دانشجویان پزشکی با عملکرد بهتر از استعدادهای ادراکی بالاتری برخوردارند و دانشجویان مهندسی با عملکرد بهتر از استعدادهای تنظیمی بالاتری برخوردارند. یافته‌های تحقیق نشان داد که این دو گروه تلاش ذهنی و رفتار ذهنی متفاوت دارند، ولی استعدادهای فرا شناختی‌شان تأثیر چشمگیری در دستاوردهای آموزشی‌شان دارد.

خلاصه ماشینی:

"تحقیقات در این زمینه با پژوهش در باره پردازش اطلاعات در ذهن شروع شد(Atkinson & Shiffrin, 1968 ; Newwell, Shaw & Simon, 1953; Miller,1953) و سپس با تمرکز بر درک مطلب، توجه، حافظه، حل مسئله، خود تنظیمی و آموزش به خود ادامه یافت(Belmont & Butterfield, 1969; own,1987; Corsini, 1971; Hagen & Kingsley, 1968; Hart, 1965; Markman, 1977). برای تمرکز بر ارزیابی شناخت خود و مدیریت شناخت خود، لازم است یادگیرنده در مدیریت ساخت دانش خود به طور فعال دخالت کند(Paris & Winograd, 1990) کلو (Kluwe, 1982) دو مورد را به فعالیتهای فکری فراشناختی نسبت می‌دهد: 1. Regulation of Congnition مدیریت اطلاعات (مهارتها و راهبردهای یادگیری که برای پردازش مؤثر اطلاعات به کار می‌رود که خود شامل تنظیم، خلاصه کردن، تمرکز انتخابی و تکمیل می‌شود)، مدیریت ادراک (کنترل در حین یادگیری)، راهبردهای اصلاح اشتبـاهات (راهبـردهایی که بـرای اصـلاح اشتبـاهات و ادراکات بـه کار می‌رود) و ارزیـابـی (تـحلیل تأثیـر راهبـردهای یـادگیـری و عمـلکـرد پـس از یـادگیری) است (Flavell, 1971,1978,1979; own, 1989, Artz & Armour- Thomas,1992) . ارتباط بین مهارتهای شناختی و فراشناختی رابطه معنی‌دار بین نمره امتحان پایان ترم و دانش شناخت برای دانشجویان پزشکی (033/0 = p، 273/0 = r) و نمره امتحان پایان ترم و تنظیم شناخت (026/0 = p، 249/0 = r)برای دانشجویان مهندسی نشان می‌دهد که هرعامل نقش خاصی در عملکرد شناختی دارد. استعدادهای فراشناختی به دانشجو اجازه می‌دهد که مطلب مورد یادگیری خود را درک و کنترل کند؛ به عبارت دیگر، این استعدادها موجب ذخیره‌سازی هوشمندانه اطلاعات در ذهن، تنظیم هوشمندانه اطلاعات در ذهن و بازیابی هوشمندانه اطلاعات از ذهن می‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.