Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر اصلاح طبقه بندی اقلام بودجه کشور بر بودجه بندی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (38 صفحه - از 65 تا 102)

کلیدواژه ها :

بودجه بندی ،آمارهای مالی دولت ،مقیاس افتراق معنایی ،درآمد ،هزینه و بودجه تفصیلی

کلید واژه های ماشینی : اصلاح طبقه‌بندی اقلام بودجه کشور، تأثیر اصلاح طبقه‌بندی اقلام بودجه، اصلاح طبقه‎بندی اقلام بودجه کشور، بودجه، اصلاح، تحقیق تأثیر اصلاح طبقه‌بندی اقلام، تأثیر اصلاح طبقه‎بندی اقلام بودجه، اصلاح طبقه‌بندی نظارتی بودجه دانشگاهها، اصلاح طبقه‎بندی اقلام بودجه امکان، دانشگاهها

مبنای تنظیم بودجه سال 1381 کل کشور، دستورالعمل تدوین آمارهای مالی دولت (GFS) است که توسط صندوق بین المللی پول تنظیم شده است. پس از این اصلاح و به منظور هماهنگی برای تحقق اهداف آن، تمام دستگاههای دولتی از جمله دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موظف‌اند چارچوبهای جدید را رعایت کنند. با توجه به تفاوت ماهیت فعالیت مؤسسات آموزش عالی با سایر دستگاههای دولتی، در این تحقیق تأثیر اصلاح طبقه بندی اقلام بودجه کشور بر چگونگی بودجه بندی دانشگاههای وابسته به وزارت علـوم ، تحقیقات و فناوری با استفاده از روش پرسشنامه افتراق معنایی و آزمونهای مک نمار و من ویتنی مورد بررسـی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که اصلاح طبقه بندی نظارتی بودجه دانشگاهها، شفاف سازی درآمدها و هزینه ها و روشهای برآورد درآمدها و هزینه‌های آنها اثر مثبت داشته است.

خلاصه ماشینی:

"هدف اصلی این مقاله پاسخ به این سؤال است که آیا اصلاح طبقه‌بندی اقلام بودجه کشور بر بودجه‌بندی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مؤثر بوده است؛ به عبارتی، آیا اصلاح طبقه بندی اقلام بودجه کشور بر روشهای نظارتی بودجه دانشگاهها، شفاف سازی درآمدها و هزینه‌ها و روشهای برآورد درآمدها و هزینه های آنها مؤثر بوده است؟ به این منظور، با استفاده از روش توصیفی و همبستگی دو متغیره ]توصیفی از این نظر که یافته‌های تحقیق بدون هیچ تغییری توصیف می‌شوند و همبستگی از این نظر که میزان هماهنگی متغیرها بررسی و تحلیل می‌شود[ به تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط که از طریق پرسشنامه و مصاحبه جمع‌آوری شده‌اند، پرداخته شده است. جدول 1- مقدار عددی آماره آزمونبعد از اصلاحقبل از اصلاحسؤال201/3542/16شفافیت روش نظارت 96/2135/13صحت روش نظارت 5/12-/2728/10دقت روش نظارت5/184/3269/18سرعت روش نظارت 5/157/2996/21قابلیت تعیین انحراف از روش پیش‌بینی5/12-/2711/8قابلیت تعیین مزیتها و تهدیدها5/157/2996/21تأثیر اطلاعات بر توزیع بهینه منابع مالی در داخل دانشگاهها5/184/3269/18تأثیر اطلاعات برای برنامه‌ریزی بلند مدت تصمیم‌گیران5/157/29113/24تأثیر اطلاعات در تخصیص بهینه منابع مالی متمرکز در وزارتخانه5/157/2969/18تأثیر اطلاعات بر تعیین میزان واقعی اعتبارات از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی R2=153 R1=57 اگر بخواهیم نظرهای پاسخگویان را نسبت به وضع قبل از اصلاح نظام و بعد از اصلاح نظام مقایسه کنیم، به طورکلی باید پاسخهای دریافتی را با آزمون من‌ویتنی مقایسه و سپس در باره فرضیات زیر تصمیم بگیریم: · اصلاح طبقه‌بندی اقلام بودجه کشور بر روشهای نظارتی بودجه دانشگاهها تأثیر نداشته است : H0 · اصلاح طبقه‌بندی اقلام بودجه کشور بر روشهای نظارتی بودجه دانشگاهها تأثیر مثبت داشته است :H1 نتیجه آزمون نشان می‌دهد که نسبت پاسخهای موافق بعد از اصلاح بیشتر از نسبت پاسخهای موافق قبل از اصلاح بوده است، به طوری که برای همه ویژگی‌های یاد شده، درصد پاسخهای مثبت بعد از اصلاح بیشتر از قبل از اصلاح بیان شده است؛ به عبارتی، می‌توان تأثیر اصلاح طبقه‌بندی اقلام بودجه را بر بهبود روشهای نظارتی بودجه دانشگاهها تا حدودی مثبت دانست."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.