Skip to main content
فهرست مقالات

محاسبه بازده سرمایه انسانی در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 139 تا 166)

کلیدواژه ها :

سرمایه انسانی ،توابع درآمدی ،نرخ بازده آموزش و توابع درآمدی سرمایه انسانی

کلید واژه های ماشینی : درآمد ، بازده‌ی ، تخمین ، توابع درآمدی سرمایه انسانی ، نرخ بازده‌ی آموزش ، سرمایه انسانی ، توابع درآمدی ، تجربه ، آموزش ، سن

یکی از موارد مهم قابل بحث در جامعه امروزی چگونگی ایجاد ارتباط بین تحصیلات و درآمد است. بر این اساس، برای تخمین چنین رابطه‌ای؛ یعنی توابع درآمدی از ابزار متداول و مرسوم استفاده شده است. این توابع که اولین بار توسط مینسر مورد توجه قرار گرفت، تأثیر تحصیلات و تجربه کاری را بر درآمد نشان می‌دهد. در این مقاله به برآورد تأثیر چند متغیر که همگی نشان دهنده تأثیر سرمایه انسانی بر روی درآمد هستند، پرداخته شده است. علاوه بر ویژگی ‌های شخصی ] شامل جنسیت، مکان زندگی، محل اشتغال و … [ که در مقاله ارائه شده‌ است، نتیجه کلی این است که تأثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افراد دارای تحصیلات و تجربه بیشتر، نسبت به افراد با تحصیلات و تجربه کمتر، به صورت فزاینده است.

خلاصه ماشینی:

"موارد مهم و قابل استفاده از توابع درآمدی یکی تحلیل نرخ بازده تحصیلات و دیگری تحلیل توزیع درآمد است که چون با بحث اصلی این مقاله ارتباط چندانی ندارد، از توضیح آنها خودداری می‌‌شود. عوامل مؤثر بر درآمدهای فردی چه عواملی در تعیین میزان درآمدهای شخصی مؤثر است؟ در این خصوص،‌ آیا تأثیر توانایی‌های ذاتی بیشتر است یا تحصیلات بالاتر نیز به کسب درآمدهای بیشتر منجر می‌شود؟ سؤالاتی از این قبیل در چارچوب «توابع درآمدی» پاسخ داده می‌شود و این توابع ارتباط تنگاتنگی را که بین سطح درآمد افراد و متغیرهایی نظیر تحصیلات، تجربه، توانایی فردی و موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی وجود دارد، نشان می‌دهند. نرخ نهایی بازدهی آموزش تخمین زده شده (f (s)) با فرمول زیر تشریح می‌شود: در سال 1974، مینسر از این مدل به عنوان نقطه شروع مدل تحصیلات به شکل زیر استفاده کرد: و سرمایه‌گذاری‌های بعد از دوران مدرسه توسعه یافت و به صورت یک فرم تبعی ویژه برای معادله (1) به شکل رابطه (6) و رابطه (7) تخمین زده شد که نفوذ کارهای مینسر اغلب به «تابع درآمدی سرمایة انسانی» برمی‌گردد: که در اینجا yxدرآمد خالص پس از x سال تجربه است، ضریب 1B تخمینی از نرخ بازدهی آموزشی است و ضریب 2B نیز سالهای تجربه را تفسیر می‌کند. اما در ارتباط با با ضریب تعیین باید گفت که اولا در اکثر تحقیقاتی که داده‌های آن از طریق پرسشنامه به دست می‌آید، معمولا‌ خیلی بالا نیست و از طرف دیگر، موضوع بسیار مهم این است که برخی از متغیرهای اصلی که می‌تواند به وضوح تغییرات درآمد افـراد را تشریح کند، در این مدل گنجانده نشده است؛ یعنی داده‌های آن موجود نبود و از طرفی، قابل ساختن نیز نبودند، ازجمله درآمدهای غیرکاری افراد، ثروت، دو یا چند شغله بودن افراد و …."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.