Skip to main content
فهرست مقالات

علل اضطراب امتحان در دانشجویان و راههای مقابله با آن

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 23 تا 40)

کلیدواژه ها :

اضطراب امتحان ،اضطراب عمومی ،راههای مقابله و دانشجویان

کلید واژه های ماشینی : اضطراب امتحان، دانشجویان، اضطراب امتحان با اضطراب عمومی، اضطراب امتحان و اضطراب عمومی، اضطراب امتحان دانشجویان تأثیر، علل اضطراب امتحان در دانشجویان، اضطراب عمومی دانشجویان رابطه، اضطراب عمومی، متغیر اضطراب عمومی تفاوت، مقیاس اضطراب امتحان دانشجویان

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و مطالعه علل اضطراب امتحان در دانشجویان و راههای مقابله با آن است. نمونه آماری تحقیق شامل 200 نفر از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی79- 1378 و روش پژوهش علی – مقایسه‌ای و برای دستیابی به ارتباط متغیرها از روش همبستگی استفاده شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته، پرسشنامه اضطراب امتحان مهرگان و مقیاس اضطراب عمومی نجاریان استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که بین دانشجویان زن و مرد در متغیر اضطراب امتحان (05/0P) و در متغیر اضطراب عمومی تفاوت معنی‌‌داری وجود دارد (05/0P ). همچنین، بین اضطراب امتحان با اضطراب عمومی دانشجویان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (05/0P )، بین اضطراب امتحان و اضطراب عمومی و راههای مقابله با اضطراب رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد (05/0 P ). عدم تمرکز و حواسپرتی و محیط نامناسب برگزاری امتحان بر اضطراب امتحان دانشجویان تأثیر دارد و همچنین، از میان روشهای مقابله با اضطراب امتحان بیشتر از فنون شناختی - رفتاری ذکر خدا و دعا کردن استفاده می‌‌شود.

خلاصه ماشینی:

"A Causal Investigation of Test Anxiety and Its Coping Methods Among College Students Dr. Mohammad Narimany Mohaghegh Ardebili University Soraya Eslamdost M. جدول 7- روشهای مقابله با اضطراب در دانشجویان ردیف روشهای مقابله با اضطراب امتحان هیچ کمی تاحدی زیاد به شدت فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد 1 فکر کردن به‌خاطرات خوب گذشته 27 5/13 28 14 59 5/29 62 31 23 5/11 2 استفاده از تلقین آرامش 14 7 23 5/11 53 5/26 85 5/42 25 5/12 3 استفاده از خود‌گویی مثبت 28 14 35 5/17 62 31 63 5/31 11 5/5 4 فکر کردن منطقی 8 4 9 5/4 43 5/21 92 46/0 45 5/22 5 استفاده از ذکر خدا و دعا کردن 5 5/2 13 5/6 37 5/18 89 5/44 55 5/27 6 پرورش روحیه امید در فرد 9 5/4 29 5/14 56 28 67 4/33 36 18 7 حذف افکار و باورهای منفی خود قبل از اضطراب 7 14 50 25 50 25 70 35 14 7 بحث و نتیجه‌گیری در سؤال اول مطالعه حاضر که تفاوت آزمودنی‌های مرد و زن در متغیر اضطراب امتحان بررسی شده بود، نتایج به دست آمده نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین دو گروه از آزمودنی‌ها از نظر اضطراب امتحان وجود دارد. سؤال بعدی پژوهش این بود که آیا عدم تمرکز و حواسپرتی بر میزان اضطراب دانشجویان تأثیر دارد؟ نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که هر چقدر میزان عدم تمرکز و حواسپرتی دانشجویان افزایش می‌یابد، میانگین اضطراب امتحان نیز بیشتر می‌شود و کسانی که در حد زیاد و خیلی زیاد دچار حواسپرتی هستند، میانگین اضطراب امتحانشان به صورت معنی‌دار بالاتر از کسانی است که در حد هیچ یا کم حواسپرتی داشتند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.