Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه مهارتهای سه گانه مدیران گروههای آموزشی با کیفیت آموزشی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 61 تا 78)

کلیدواژه ها :

مهارتهای سه گانه مدیریت (فنی ،روابط ­انسانی و ادراکی) ،ارزشیابی‌‌‌‌ ،کیفیت آموزش‌عالی و مدیران گروههای آموزشی

کلید واژه های ماشینی : مهارت ، مدیران ، کیفیت آموزشی ، مدیران گروههای آموزشی ، مدیران گروههای آموزشی دانشگاه تربیت‌معلم ، مدیران گروههای آموزشی با کیفیت ، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت‌معلم ، گروههای آموزشی دانشگاه تربیت‌معلم تهران ، هیئت علمی دانشگاه تربیت‌معلم تهران ، مهارتهای سه‎گانه مدیران

مدیران گروههای آموزشی به عنوان یکی از ارکان مدیریت در نظام آموزش‌‌عالی کمتر مورد ارزشیابی قرار گرفته‌اند، از این­رو، در پژوهش حاضر ارتباط بین مهارتهای سه‌گانه (فنی، روابط­انسانی و ادراکی) مدیران گروههای آموزشی دانشگاه تربیت معلم تهران در قالب 18 مهارت ویژه با کیفیت آموزشی گروه مربوط با توجه به شاخصهای 14 گانه آموزش‌عالی بررسی شده است. 172 نفر از 306 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران که در نیمه اول سال تحصیلی 85-84 در این دانشگاه تدریس می‌کردند، با به کارگیری روش تصادفی طبقه­ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات از طریق دو پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری شد. پس از تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش و محاسبه همبستگی، وجود ارتباط معنی‌دار در سطح 05/0 بین مهارت فنی و ادراکی مدیران گروههای آموزشی با کیفیت آموزشی تأیید شد، ولی ارتباط معنی‌داری مبنی بر وجود همبستگی بین مهارت روابط ‌انسانی با کیفیت آموزشی در این پژوهش مشاهده‌‌نشد.

خلاصه ماشینی:

"چکیده مدیران گروههای آموزشی به عنوان یکی از ارکان مدیریت در نظام آموزش‌‌عالی کمتر مورد ارزشیابی قرار گرفته‌اند، از این­رو، در پژوهش حاضر ارتباط بین مهارتهای سه‌گانه (فنی، روابط­انسانی و ادراکی) مدیران گروههای آموزشی دانشگاه تربیت معلم تهران در قالب 18 مهارت ویژه با کیفیت آموزشی گروه مربوط با توجه به شاخصهای 14 گانه آموزش‌عالی بررسی شده است. مهارت روابط انسانی مدیران گروههای آموزشی چه ارتباطی با کیفیت آموزشی گروه دارد؟ همان گونه که در جدول 2 مشاهده می‌شود، نتایج حاصل از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون برای 18 گروه آموزشی نشان می‌دهد که در3 گروه (مشاوره و راهنمایی، مهندسی کامپیوتر و تربیت بدنی و علوم ورزشی) بین برخورداری از مهارت روابط ­انسانی و کیفیت گروههای آموزشی ارتباط معنی‌دار در سطح 01/0 و در 3 گروه آموزشی (جغرافیا، بنیادهای آموزش و پرورش و روانشناسی) ارتباط معنی­دار در سطح 05/0 وجود دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.