Skip to main content
فهرست مقالات

وضعیت اشتغال، توانمندی شغلی و موفقیت شغلی دانش آموختگان آموزشهای عالی علمی - کاربردی در بخش کشاورزی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 79 تا 98)

کلیدواژه ها :

اشتغال ،آموزش کشاورزی ،آموزش‌‌عالی علمی - کاربردی ،توانمندی شغلی و موفقیت شغلی

کلید واژه های ماشینی : توانمندی شغلی و موفقیت شغلی ، شغلی ، کشاورزی ، دانش ، موفقیت شغلی دانش‌آموختگان ، توانمندی شغلی ، افراد مورد مطالعه سهمیه آزاد ، افراد مورد مطالعه سهمیه شاغل ، موفقیت شغلی ، دانش‌آموختگان سهمیه شاغل نشان

هدف کلی این تحقیق شناسایی عوامل آموزشی مؤثر بر توانمندی شغلی و موفقیت شغلی دانش‌آموختگان دوره های عالی علمی_کاربردی در بخش کشاورزی است. جامعه آماری420 نفر از دانش آموختگان مراکز آموزش عالی باکری ارومیه، سرداری تبریز و ایثار اردبیل هستند. روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی و متغیرهای مستقل این تحقیق عوامل آموزشی، عوامل فردی و اقتصادی دانش آموختگان و حمایتهای مالی و اعتباری دولت و متغیرهای وابسته توانمندی شغلی و موفقیت شغلی است. تجزیه و تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد که 7/54 % افراد با استفاده از سهمیه آزاد و 3/45 % با استفاده از سهمیه شاغل وارد دانشگاه شده‌اند. 1/93 % افراد مورد مطالعه سهمیه شاغل در بخش دولتی کشاورزی شاغل‌اند. 4/40 % از افراد مورد مطالعه سهمیه آزاد بیکارند، 4/31 % به صورت پاره وقت کار می‌کنند و 4/11 % دارای شغل تمام وقت هستند. تحلیل روابط بین عوامل آموزشی و توانمندی شغلی دانش‌آ‌موختگان سهمیه آزاد نشان می‌دهد که بین امکانات و تجهیزات زیربنایی و آموزشی مراکز، توانایی تدریس و شیوه آموزش استادان، روشهای تدریس واحدهای نظری، روشهای تدریس واحدهای عملی، محتوای آموزشی در سطح دانش و محتوای آموزشی در سطح نگرش با توانمندی شغلی دانش‌آموختگان رابطه معنی‌داری وجود دارد. تحلیل روابط بین عوامل آموزشی و موفقیت شغلی دانش آموختگان سهمیه شاغل نشان می‌دهد که بین توانایی علمی و تخصصی استادان، محتوای آموزشی در سطح دانش، محتوای آموزشی در سطح نگرش و محتوای آموزشی در سطح مهارت با موفقیت شغلی دانش آموختگان رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"جدول2- میانگین، انحراف معیار و اولویت بندی رضایت پاسخگویان شاغل سهمیه آزاد در زمینه توانمندی شغلی 31n = توانمندی شغلی میانگین انحراف معیار رتبه میزان مهارت عملی و علمی در ادای وظایف شغلی 77/3 08/1 1 میزان تجربه کاری پس از اشتغال در این حرفه 61/3 03/1 2 میزان دانش و آگاهی در باره شغل فعلی خود 39/3 23/1 3 میزان علاقه به ادامه اشتغال در این حرفه 32/3 35/1 4 میزان تجربه قبلی در زمینه حرفه کشاورزی 29/3 16/1 5 میزان نیاز به بازآموزی برای ادای بهتر وظایف شغلی پس از اشتغال 13/3 25/1 6 رضایت از شغل فعلی 06/3 13/1 7 میزان تناسب شغل فعلی با رشته تحصیلی در مقطع کاردانی 90/2 40/1 8 میزان دستیابی به اهداف شغلی مورد انتظار 81/2 27/1 9 جمع 27/3 21/1 مقیاس طیف لیکرت : بسیار راضی = 5 راضی=4 متوسط = 3 ناراضی= 2 بسیار ناراضی= 1 جدول3- میانگین، انحراف معیار و اولویت بندی رضایت پاسخگویان سهمیه شاغل در زمینه موفقیت شغلی 58 n= موفقیت شغلی میانگین انحراف معیار رتبه میزان تناسب رشته تحصیلی شما با شغل شما 34/4 13/1 1 میزان افزایش اطلاعات، توانمندی‌ها ومهارت شغلی شما نسبت به قبل از تحصیل 24/4 84/0 2 میزان ضرورت تحصیل در رشته برای سایر افراد شاغل در زمینه حرفه شما 93/3 22/1 3 میزان بهبود کیفیت تولیدات شما نسبت به قبل از تحصیل در مقطع کاردانی 91/3 80/0 4 میزان مؤثربودن تحصیل شما در استمرار فعالیت یا تثبیت شغل شما 86/3 26/1 5 میزان برخورداری از امنیت شغلی نسبت به قبل از تحصیل 53/3 27/1 6 میزان بهبود روابط با سایر کارکنان 38/3 22/1 7 میزان مؤثر بودن مدرک تحصیلی شما در تغییر متناسب پست سازمانی شما 33/3 05/1 8 میزان دستیابی شما به اهداف شغلی مورد انتظار 14/3 21/1 9 تداوم بازار کار برای اشتغال شما 02/3 13/1 10 میزان افزایش درآمد یا منفعت مالی شما از حرفه ، نسبت به قبل از تحصیل 00/3 89/0 11 میزان افزایش امکانات رفاهی شغلی شما نسبت به قبل از تحصیل 62/2 26/1 12 میزان افزایش حقوق و پاداش شما نسبت به قبل از تحصیل 43/2 17/1 13 جمع 45/3 96/0 مقیاس طیف لیکرت : بسیار راضی = 5 راضی=4 متوسط = 3 ناراضی= 2 بسیار ناراضی=1 تحلیل همبستگی: در جدول 4 نشان داده شده است که بین توانمندی شغلی با متغیرهای امکانات و تجهیزات زیربنایی و آموزشی، توانایی تدریس و شیوه آموزش استادان و مربیان، روشهای تدریس واحدهای نظری و واحدهای عملی و محتوای آموزشی در دو سطح دانش و نگرشی وجود دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.