Skip to main content
فهرست مقالات

مشارکت داوطلبانه زنان: تجربه موفق رابطین بهداشت

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 165 تا 186)

کلیدواژه ها :

زنان ،جنبش‌های اجتماعی ،آگاهی ،رفتارمشارکت ،سلامت

کلید واژه های ماشینی : بهداشتی، رابطین بهداشت، مشارکت، زنان، داوطلبان، مقایسه آماری میزان آگاهی زنان، خانواده، رابطین بهداشت زن واثرگذاری، درصدتعداد درصدتعداد درصدتعداد درصدقبل، طرح رابطین بهداشت

مشارکت زنان به معنی دخالت همه‌جانبه درفرایند تصمیم‌گیری و اجرا در همه امور جامعه از جمله شرط اساسی توفیق در برنامه‌های بهداشتی است. با توجه به اهمیت مشارکت زنان در حفظ سلامتی و بهداشت جامعه، طرح رابطین بهداشت علاوه بر آموزش مطالب و مهارت‌های لازم به رابطین زن، باهدف انتقال پیام‌های بهداشتی، از طریق آنان، به خانواده‌ها در ایران اجرا می‌شود. با هدف ارزیابی موفقیت رابطین بهداشت زن واثرگذاری آنها درارتقای سطح آگاهی ورفتار زنان دیگر، پژوهشی درمورد دوگروه اززنان (یک گروه موردمطالعه ویک گروه شاهد) بامشابهت‌های اجتماعی – اقتصادی در شهرستان ارومیه پیش از اجرای طرح و پس از یک سال از اجرای طرح انجام شد. مقایسه میزان آگاهی زنان در میان دو گروه نشان می‌دهد فعالیت رابطین بهداشتی موجبات ارتقای سطح آگاهی اعضای جامعه را فراهم نموده و از نظر آماری اختلاف معنی‌داری وجود دارد، اما نتایج مقایسه آماری میزان عملکرد بین دو گروه (رفتار متناسب با آگاهی) نشانگر اختلاف معنی‌داری نمی‌باشد. برای بررسی تغییر رفتار ‌باید دوره زمانی بیش از یک‌سال را موردنظر قرار داد.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به اهمیت نقش رابطین بهداشت زن در توسعه خدمات بهداشتی در جامعه این پژوهش در مورد اثربخشی مشارکت داوطلبانه رابطین بهداشت در میزان آگاهی و عملکرد زنان 15 تا 49 ساله شوهردار انجام شده است. قسمت یکم · بهداشت دوران بارداری مقایسه آماری میزان آگاهی زنان موردمطالعه درباره بهداشت دوران بارداری در گروه موردمطالعه که در دوره طرح به‌وسیله رابطین بهداشت تحت آموزش بوده‌اند، نشان می‌دهد میزان آگاهی این افراد درمرحله دوم بررسی به‌‌طور معنی‌داری بیشتر از مرحله اول است (جدول شماره 1). توزیع فراوانی زنان گروه موردمطالعه برحسب میزان عملکرد درباره مراقبت‌های بهداشتی کودکان زیر شش سال در دو مرحله طرح مرحله سطوح آگاهی جمع ضعیف متوسط خوب تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد قبل از آموزش 39 8/10 180 7/49 143 5/39 362 100 بعد از آموزش 11 9/2 137 5/36 227 6/60 375 100 جمع 50 - 317 - 370 - 737 - D. پژوهشگری با توجه به نتایج بررسی «ارزیابی کارکنان بهداشت محلی در نیکاراگوئه» که هدف اصلی آن جلب مشارکت مردم در زمینه‌های استفاده مادران از ORS، تغذیه کودکان زیرشش سال و واکسیناسیون بود، اختصاص دوره‌های مناسب آموزشی به داوطلبان و سازماندهی خوب در بهتر کردن ارائه خدمات بهداشتی به‌وسیله آنانسسس به جامعه را مؤثر می‌داند (شول، 1985). مقایسه آماری میزان آگاهی زنان مورد مطالعه در گروه مورد مطالعه (تحت پوشش مرکز بهداشتی- درمانی جلیلی) در مرحله قبل از فعالیت رابطین و به فاصله یکسال از شروع فعالیت آنها در هر سه زمینه بهداشت دوران بارداری، مراقبت‌های بهداشتی کودکان و تنظیم خانواده نشان می‌دهد تفاوت به‌وجود آمده معنی‌دار است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.