Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان زنجان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 125 تا 146)

کلیدواژه ها :

اشتغال ،زنان روستایی ،اعتبارات خرد

کلید واژه های ماشینی : زنان ، اعتبارات خرد ، اشتغال ، اشتغال زنان ، وام ، بررسی اثرات اعتبارات خرد ، زمینه تاثیر اعتبارات خرد نشان ، اعتبارات خرد بر اشتغال زنان ، زمینه اشتغال بیشترین تاثیر ، شغل

اعتبارات خرد به عنوان یک گزینه می‌تواند سرمایه لازم برای زنان را ایجاد کند و همچنین عاملی برای حمایت از واحدهای کوچک بهره برداری، ایجاد فرصتهای شغلی برای نیروی کار عظیم موجود در روستاها، جلوگیری از مهاجرت روستائیان و نهایتا تعمیم عدالت اجتماعی باشد. با توجه به این امر مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات اعتبارات خرد و جایگاه آن در خانواده انجام گردید. تحقیق حاضر به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده و حجم نمونه آماری 61 نفر از زنان روستایی بود که طی 5 سال گذشته از اعتبارات خرد استفاده کرده بودند. نتایج نشان می‌دهد بیشترین زمینه مصرف وام در منطقه به ترتیب کارهای مربوط به دامپروری، باغبانی، کشاورزی، خرجهای تحصیل فرزندان، خرید وسایل خانه، خرید خوراک و پوشاک، خرجهای دارویی درمان و بهداشت و صنایع دستی است. اعتبارات خرد پرداخت شده در زمینه اشتغال بیشترین تاثیر را در تثبیت شغل قبلی زنان دریافت کننده وام داشته است. نتایج بدست آمده در زمینه تاثیر اعتبارات خرد نشان داد این اعتبارات بیشترین تاثیر را در زمینه بالا بردن اعتماد گروهی در بین زنان داشته است. پنج موردی که به بیان پاسخ دهندگان وامهای دریافتی تاثیر زیادی در آنها داشته به ترتیب عبارتند از: ایجاد احساسی قوی انجام کار، افزایش مهارت مدیریت زندگی، افزایش اعتماد به نفس، آگاه سازی زنان از تواناییهای بالقوه خود و بهبود منزلت زنان در خانواده بوده است. تحلیل همبستگی بین اشتغال و متغیرهای مستقل نشان داد میان میزان تحصیلات زنان، میزان تحصیلات مردان و نگرش کلی مردان خانواده نسبت به دریافت وام توسط زنان خود در سطح 01/0 رابطه معنی‌داری وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"جدول3: نظرات زنان دریافت کننده وام درباره میزان آگاهی و دخالت مردان در زمینه دریافت اعتبارات خرد گویه موافق(درصد) مخالف (درصد) مهم نیست (درصد) مردان خانواده از فعالیت شما در زمینه دریافت وام آگاهی کافی داشته باشند 7/96 0/00 3/3 مردان خانواده به همکاری در دریافت وام علاقه داشتند 7/78 9/8 5/11 مردان خانواده به زنان در استفاده بهتر از وامها کمک کرده‌اند 5/70 8/9 7/19 مردان خانواده به ثمر بخش بودن فعالیت زنان خود در زمینه استفاده از وام اعتماد داشته اند 5/70 8/9 7/19 اثرات اعتبارات خرد اثرات اعتبارات خرد بر مواردی همچون بالا بردن اعتماد گروهی، ایجاد احساسی قوی در توانایی انجام کار، افزایش مهارت مدیریت زندگی، افزایش اعتماد به نفس، آگاه‌سازی زنان از تواناییهای بالقوه خود، بهبود منزلت زنان در خانواده، افزایش آگاهی‌های اجتماعی، افزایش مسئولیت‌پذیری، افزایش توان کار گروهی بین زنان، فراهم نمودن زمینه‌هایی برای ایجاد مشاغل کوچک، افزایش انگیزه زنان در رسیدن به اهداف زندگی، فراهم نمودن زمینه‌هایی برای کسب درآمد توسط زنان، افزایش مهارتهای اجتماعی زنان، تامین رفاه نسبی خانواده، تقویت حس آینده‌نگری و بالابردن مهارتهای فردی زنان در تولید مورد سنجش قرار گرفت. جدول8: ضرایب همبستگی بدست آمده بین متغیرهای مستقل و اثرات اجتماعی اعتبارات خرد ردیف متغیر مستقل مورد بررسی ضریب همبستگی اسپیرمن سطح معنی‌داری 1 سن s 388/0- **002/0 2 میزان تحصیلات s 673/0 00/** 3 وضعیت تأهل s 399/ **001/0 4 تعداد افراد خانوار s 009/- **945/0 5 میزات تحصیلات همسر s 087/0 506/0 نتیجه‌گیری هدف از پرداخت اعتبارات خرد ایجاد اشتغال برای زنان روستایی می‌باشد، ولی بررسی زمینه‌های مصرف وام در منطقه نشان می دهد این وامها در اموری نظیر خرید وسایل خانه، خرید خوراک و پوشاک، خرجهای دارویی درمان و بهداشت، خرج تحصیل فرزندان و کارهای دستی و خانگی نیز هزینه می شود که این امر نشان دهنده وضعیت بحرانی این افراد است که از تامین نیازهای اولیه خود نیز درمانده‌اند و ناچار وامهای دریافتی را به جای سرمایه‌گذاری در ایجاد اشتغال، صرف مخارج روزمره و اضطراری می‌نمایند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.