Skip to main content
فهرست مقالات

معرفی و نقد کتاب: چند فرهنگ گرایی؛ بررسی سیاست شناسایی

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 287 تا 302)

کلید واژه های ماشینی : سیاسی ، شناسایی ، تیلر ، بررسی سیاست شناسایی ، فرهنگی ، هویت ، لیبرال ، اجتماعی ، دمکراسی ، دولت

خلاصه ماشینی:

"ولف،بر چالشهای فمینیستی و آموزش چند فرهنگی تأکیددارد و معتقد است که هرچند موقعیت زناناغلب با وضعیت نامساعد اقلیتهای فرهنگیمقایسه می‌شود،تمایزی حساس میان ایندو مورد وجود دارد؛زیرا شناسایی سیاسی،بررسی وضعیت و کیفیت متمایز فرهنگهایاقلیت،با فرهنگ اکثریت است؛اماشناساسی سیاسی در حوزۀ فمینستی،مقایسۀ زنانی است که در وضعیت نابرابرقرار دارند و هیچ‌گاه در شرایط برابر با دیگرفرهنگها و گروههای اقلیت در نظر گرفتهنمی‌شوند. هنوز تقاضای زنان برایشناسایی عمومی همانند بسیاری ازاقلیتهای دیگر مطرح است و این در حالیاست که شناسایی عمومی کامل،به‌عنوانشهروند برابر،ممکن است دو صورتاحترام دربر داشته باشد: الف)احترام برای هویت خاص هر فرد،بدون در نظر گرفتن نوع،نژاد یا قومیت. او عقیده دارد کهرویۀ عمومی باید به‌گونه‌ای باشد که هویتعمومی‌تر برای اشخاص در نظر گرفته شود واحترام متقابل و آزادی‌های مدنی و سیاسیبرجای بماند تا زندگی به سادگی با شرایطبشری افراد منطبق گردد. اما دو تفسیر موجهو از نظر تاریخی معتبر،از این اصل وجوددارد؛یک نگرش معتقد است باید میانمفاهیم متنوع و اغلب مورد اختلاف درمورد"زندگی خوب"،بی‌طرفی سیاسیوجود داشته باشد. این نگرش،اصراری بر بی‌طرفی نتایجیا تصدیق سیاستهای عمومی ندارد،بلکهبرای ارزشهای فرهنگی خاص،با توجه بهسه شرط زیر،تأکید بیشتری دارد: الف)حقوق اساسی و بنیادین برای همۀشهروندان،شامل آزادی بیان،تفکر،مذهبو اجتماع باید حفظ شود. این نظریه،از دو وجه قابل بررسیاست: الف)عده‌ای می‌اندیشند که چگونهمی‌توان میان افرادی دارای مبانی جامع فکریو مذهبی کاملا متفاوت در حوزۀ سیاسی بهیک اجماع رسید؟آیا اساسا انسانها تواناییاین را دارند که در عرصه‌های اجتماعی،فارغاز باورهای ارزشی خود عمل کنند؟افرادیمانند والزر،بر این اعتقادند که بسیاری ازنظریات نمی‌توانند وجه جهان شمولداشته باشند و باید آنها را تنها در زمان ومکان خاص در نظر گرفت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.