Skip to main content
فهرست مقالات

قوم شناسی سیاسی

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 209 تا 224)

کلید واژه های ماشینی : قومی، زبان، کتاب، دولت، اروپا، یهودیان، شکل‌گیری دولت‌های ملی در اروپای، قوم‌شناسی سیاسی، جنگ، دولت‌های ملی

خلاصه ماشینی:

"نویسندهبرای شاهد مثال،ملیت فرانسوی رابررسی می‌کند و از آن به عنوان یکنمونه مطلوب یاد کرده و نشان داده است که علی رغم اینکه ملیتفرانسوی برای مردم آن درونی شده وجاافتاده است،ولی هویت‌هایقومی،زبانی و دینی در آن کشوراز جمله در میان گروه مسلمانانمهاجر و یهودیان(اشکنازی‌ها)تداومیافته است(صص 69-65). نویسنده در فصل چهارم تحتعنوان"دولت در برابر قوم‌ها"بهبررسی شکل‌گیری دولت‌های ملی دراروپای غربی می‌پردازد و بیانمی‌دارد که وحدت زبانی اولین پابهتشکیل دولت‌های ملی در این منطقهبوده است وی سپس با کمکحوادث و جنگ‌های تاریخی،تغییراتی که در نقشه سیاسی اروپاحاصل شده است و منشأ اغلب آنهاهم‌زبانی بوده است،یک‌به‌یکبررسی می‌کند(صص 150-143). فصل پنجم کتاب به بررسی"راه‌های منفی سیاست قومی"اختصاص دارد و در آن علاوه بر بیانتاریخچه و روند سیاست‌هاینه‌گانه‌ای که در مورد اقوام اعمالشده،هریک به تفسیر بیان می‌شود: 1-اردوگاه کار اجباری به مثابهاولین سیاست قومی توسطاسپانیایی‌ها در کوبا در طول جنگاستقلال و سپس توسط انگلیسی‌ها درآفریقای جنوبی،روسیه،چین،آلماننازی و آمریکا در طول جنگ جهانیدوم بکار رفته است(صص 187-185). )نقد روشی درصورتی که اثر را به عنواننوشتاری برای استفاده عموم مردمتلقی کنیم،از این منظر ایراد چندانیبه کتاب وارد نمی‌باشد و نویسنده تاحدودی موفق شده است برخیحوادث اتفاق افتاده در مناطق قومیرا به خوبی بیان و تحلیل از آن ارائهدهد. بررسی اثر به عنوان یک متنعلمی،ایرادات اساسی کتاب رابرجسته می‌نماید از جمله: 1-تلاش نویسنده برایمفهوم‌سازی برخی واژه‌های کلیدیدرخور توجه است،هرچند ضرورتداشت این موضوع تنها در ابتدای اثرلحاظ شود،حال آنکه مجددا درفصل پنجم نیز به مفهوم‌سازی رویآورده شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.