Skip to main content
فهرست مقالات

مسجد کبود تبریز یا عمارت مظفریه

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 11 تا 20)

خلاصه ماشینی:

بقلم آقای حاجی حسین آقا نخجوانی مسجد کبود تبریز یا عمارت مظفریه یکی از آثار و ابنیهء عالی و با عظمت ایران مسجد کبود تبریز است‌ که از یادگارهای قرن نهم هجری است نمونهء بارزی از صنایع استادان و صنعتگران ماهر و آثار معماران هنرمند ایرانی بشمار است بسیار مایهء تاسف است که از این بنای عالی و زیبا که وقتی از عمارات باشکوه و مجلل تبریز بود اکنون جز چندین در و دیوار شکسته و پاشیده دیگر چیزی باقی نمانده است لیکن(از نقش و نگار در و دیوار شکسته‌ آثار پدید است صنادید عجم را)نام این مسجد به ترکی(گوی مسجد) و بفارسی مسجد کبود است مسجد جهانشاه نیز میگویند لیکن در سابق‌ (مسجد و عمارت مظفریه)نام داشت دلیل واضح بر عمارت مظفریه‌ بودن این بنا همانا کتبیهء طاق درگاه است که(العمارة المبارکة المظفریه) اکنون نیز پیدا است ابنی این مسجد میرزا جهانشاه بن قرایوسف ترکمان‌ است که سومین پادشاه از سلاطین طایفهء قراقوینلو است از طایفهء قراقوینلو چهار تن در ایران سلطنت کرده‌اند و مدت حکومتشان شصت و سه سال بود اول ایشان قرایوسف بن قرامحمد یورمنشی بن بیرام خواجهء ترکمانست‌ که در سنهء هشتصد و بیست سه قمری در گذشته در تاریخ وفاتش بعضی‌ از ادباء عصر این بیت را گفته است: وفات میر یوسف شاه تبریز (کتابت 827)شد بتاریخ کتابت دوم اسکندر بن قرایوسف است که در سنه هشتصد و چهل و یک‌ بقتل رسیده سوم میرزا جهانشاه بن قرایوسف است که در سنهء هشتصد و سی و نه قمری با متابعت شاهرخ بن امیر تیمور در آذربایجان و نواحی‌ شمالغرب ایران با قدرت و تسلط تمام حکومت کرده سپس عراق و خرا سان را نیز فتح نمود در اواخر سلطنت وی پسرانش حسنعلی و پیر بوداق‌ یاغی شده بر علیه پدر علم عصبان برافراشته از توسعهء حکومت و کشور- گشائی وی مانع شدند در سنهء هشتصد و هفتاد دو قمری میرزا جهانشاه‌ بقصد دفع حسن بیک‌1حاکم دیار بکر رفته کاری از پیش نبرده‌ و مراجعت نمود سواران حسن بیک تعقیب نموده وی را با چند تن از پسران‌ و همراهانش کشتند جسد او را به تبریز نقل و در عمارت مظفریه همین‌ مسجد کبود که خود ساخته بود دفن کردند عمرش هفتاد و دو سال و مدت سلطنتش سی و سه سال و اندی بود در تاریخ وفاتش بعضی از شعرا آنعصر این قطعه را گفته است: ادروی جهانشاه بهادر نویان‌ با آنهمه اسباب و زبردستی و پشت‌ ثانی عشر ماه ربیع الثانی‌ ویران شد و تاریخ(حسن بیک بکشت 872) (1)حسن بیک بن علی بیک بن عثمان بیک بن قتلغ بیک همان اوزون حسن است که‌ سر سلسلهء طایفهء آق قویونلو است مدت سلطنتش 872-882 و نظر به بلندی قامت وی‌ اوزون حسن میگفتند(اوزون)در ترکی بمعنی بلند است چهارم از طایفهء قراقوینلو حسنعلی بن جهانشاه است که پس از یکسال‌ سلطنت و حکمرانی در گذشته و سلسله قراقوینلو با مرگ وی بآخر رسید.

کلید واژه های ماشینی:

مسجد ، مسجد کبود تبریز ، عمارت مظفریه ، ایران مسجد کبود تبریز ، جهانشاه ، میرزا جهانشاه بن قرایوسف ، جوان ، ایران ، مسجد میرزا جهانشاه ، قراقوینلو حسنعلی بن جهانشاه


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.