Skip to main content
فهرست مقالات

مشارکت اجتماعی زنان

نویسنده:

ISC (36 صفحه - از 141 تا 176)

کلیدواژه ها :

زنان ،مشارکت اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : مشارکت ، زنان ، مشارکت اجتماعی زنان ، مشارکت اجتماعی زنان شهر تهران ، میزان مشارکت اجتماعی زنان شهر ، متغیر ، مشارکت اجتماعی زنان و عوامل ، شناخت انواع مشارکت اجتماعی زنان ، حمایت ، میانگین

متخصصان توسعه «کنترل شهروندی» را عالیترین سطح و نوع مشارکت تشخیص دادهاند. در اینگونه مشارکت، مردم در تصمیمگیریهایی که زندگی روزانة آنها را تحت تأثیر قرار میدهد دخالت میکنند. مسئلة مهم در تحقق چنین مشارکتی شناخت متغیرهایی است که موفقیت مردم (زنان و مردان) را در کنترل امور جامعه تضمین میکند. شناخت انواع مشارکت اجتماعی زنان و عوامل مرتبط با آن هدف این مقاله است که بر پایة یافتههای پژوهشی در شهر تهران تدوین شده است. در مدل تحلیلی پژوهش، از نظریهها و مطالعات تجربی پیشین کمک گرفته شده است. در مجموع، شش نوع مشارکت: مدنی، حمایتی، فرهنگی ـ تفریحی، محلی، مذهبی ـ خیریهای و شرکت در فعالیتهای انقلابی شناخته شده است. میانگین مشارکت مدنی پایینتر و میانگین مشارکت مذهبی ـ خیریهای بالاتر از سایر انواع مشارکت است. به طور کلی، میزان مشارکت اجتماعی زنان شهر تهران در سطح پایینی قرار دارد.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.